Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

MONNET przyczynkiem do wielojęzyczności w sieci

W ramach nowego projektu finansowanego ze środków europejskich opracowywane są wielojęzyczne programy internetowe, ułatwiające prezentację i wyszukiwanie informacji w trybie online w różnych językach. Programy zaspokoją potrzeby agencji rządowych, przedsiębiorstw i sektora han...
MONNET przyczynkiem do wielojęzyczności w sieci
W ramach nowego projektu finansowanego ze środków europejskich opracowywane są wielojęzyczne programy internetowe, ułatwiające prezentację i wyszukiwanie informacji w trybie online w różnych językach. Programy zaspokoją potrzeby agencji rządowych, przedsiębiorstw i sektora handlowego w zakresie pełniejszego wykorzystania potencjału Internetu do rozpowszechniania informacji.

Projekt MONNET (Wielojęzyczne ontologie na rzecz zsieciowanej wiedzy), który został uruchomiony w marcu bieżącego roku, otrzymał 2,4 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Zespół Inżynierii Ontologicznej z Wydziału Informatyki Politechniki Madryckiej w Hiszpanii koordynuje ten projekt, którego koniec zaplanowano na rok 2013.

Gromadzenie, prezentowanie i rozpowszechnianie informacji w zglobalizowanym świecie jest jednym z największych wyzwań stojących przed dzisiejszym społeczeństwem. Obywatele wszystkich krajów muszą mieć zagwarantowany dostęp do informacji ponad barierami językowymi. Obecnie Internet jest prawdopodobnie najważniejszą i najłatwiej dostępną na świecie składnicą informacji, która wymaga jednak usprawnienia pod względem wykorzystania i organizacji.

Wiele międzynarodowych organizacji, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wzywają do lepszego zorganizowania wielojęzycznych systemów zarządzania informacjami, ponieważ rozpowszechniane przez nie informacje muszą być przygotowywane w wielu językach, jak również muszą one zarządzać danymi otrzymywanymi w różnych językach.

Łatwy dostęp do wielojęzycznych informacji w sieci będzie również korzystny dla krajów rozwijających się, dzięki czemu będą mogły uzyskiwać dane we własnym języku, co może przyczynić się do zwiększenia ich udziału w rynku globalnym.

Odpowiadając na te potrzeby projekt MONNET koncentruje się głównie na aplikacjach sektora publicznego i wywiadu handlowego. Na przykład jeden z partnerów projektu - holenderskie przedsiębiorstwo Be Informed - wykorzysta stworzone w ramach projektu metodologie do zapewnienia wielojęzycznego dostępu do rządowych wydziałów informacji i służb publicznych w Holandii.

W projekcie MONNET wezmą również udział dwa inne przedsiębiorstwa, np. SAP - międzynarodowy dostawca oprogramowania z siedzibą w Niemczech oraz belgijska spółka XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Europe, która dostarcza informacje handlowe. Obydwa przedsiębiorstwa zapewnią dostęp do rozwiązań biznesowych i informacji finansowych na temat działalności gospodarczej w różnych językach.

Pierwszym krokiem partnerów projektu MONNET jest stworzenie infrastruktur umożliwiających zaprezentowanie wiedzy i dostęp do niej w różnych językach. Następnie partnerzy poproszą użytkowników o publikowanie danych w rodzimych językach. Jednym z pierwszych działań podjętych w ramach projektu będą warsztaty w celu nagłośnienia międzynarodowych zagadnień związanych z infrastrukturami uzyskiwania dostępu do wielojęzycznych informacji w sieci, wyszukiwania i publikowania ich. Odbędą się one 27 kwietnia w ramach Międzynarodowej Konferencji Sieci WWW w Karolinie Północnej, USA.

Pozostali partnerzy pracujący nad projektem MONNET obok Zespołu Inżynierii Ontologicznej z Politechniki Madryckiej to Uniwersytet w Bielefeldzie (Niemcy), Państwowy Uniwersytet Irlandii, Instytut Badań nad Przedsiębiorstwami Cyfrowymi (Irlandia) oraz Niemieckie Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją.

Źródło: Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę