Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac "Współpraca" 2011 7PR w zakresie zrównoważonego transportu na powierzchni

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac "Współpraca" 2011 Siódmego Programu Ramowego (7PR) w zakresie zrównoważonego transportu na powierzchni.

Zaproszenie poświęcone jest głównie innowacyjnym strategiom na rzecz ekologicznego transportu miejskiego. Konkretnie, wspierane będą projekty oraz prace koordynacyjne i współpraca w następujących obszarach:
- Projektowanie, wdrażanie i testowanie innowacyjnych strategii na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego.
- Działania wspierające w zakresie koordynacji, popularyzacji i ewaluacji CIVITAS Plus II (innowacyjne strategie na rzecz ekologicznego transportu miejskiego).

Osiągnięcie średnio- i długoterminowych celów unijnych w dziedzinie gospodarki, energetyki i polityki środowiskowej wymagać będzie radykalnych zmian w transporcie miejskim. CIVITAS Plus II ma na celu wspieranie miast w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji ambitnych, nowych strategii i technologii na rzecz bardziej zrównoważonego transportu miejskiego.

Budżety, podobnie jak warunki kwalifikacji różnią się od siebie w poszczególnych sekcjach zaproszenia.

Powiązane informacje

Programy

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę