Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

MODElowa przyszłość Internetu w Europie

Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, bombardowani z każdej strony informacjami. Transmisję danych umożliwiają różne kanały, jak komunikacja bezprzewodowa, światłowody czy nośniki pamięci. Niemniej wraz z pojawianiem się zmian, pojawiają się nowe potrzeby. W ramach projekt...

Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, bombardowani z każdej strony informacjami. Transmisję danych umożliwiają różne kanały, jak komunikacja bezprzewodowa, światłowody czy nośniki pamięci. Niemniej wraz z pojawianiem się zmian, pojawiają się nowe potrzeby. W ramach projektu MODE-GAP (Wielomodalne zwiększanie przepustowości za pomocą światłowodu PBG [fotonicznego pasma wzbronionego]) prowadzone są prace nad internetową infrastrukturą kolejnej generacji, aby poprawić przepustowość szerokopasmowych sieci szkieletowych, powiększając szerokość pasma 100-krotnie w porównaniu do obecnych możliwości. Projekt MODE-GAP uzyskał dofinansowanie na kwotę 8,33 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Według planu prace w ramach projektu MODE-GAP poświęcone są technologiom transmisji opartym na specjalistycznych światłowodach dalekiego zasięgu i powiązanych technologiach wspomagających. Niektóre z tych technologii obejmują komponenty nadające i odbierające, wzmacniacze optyczne domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich oraz narzędzia do przetwarzania danych. Czteroletni projekt skutecznie umożliwi zbudowanie "przyszłych sieci demonstracyjnych i systemów zwiększania przepustowości informacyjnej" - zdaniem partnerów projektu. Według ich opinii niepodjęcie takich działań w sposób istotny wpłynęłoby na przyszłość Internetu. "Jesteśmy blisko osiągnięcia podstawowych ograniczeń przepustowości bieżącej technologii światłowodowej w laboratorium i chociaż istnieją spore możliwości skalowania przepustowości systemów komercyjnych na następne 10 - 15 lat, musimy już teraz zająć się opracowywaniem kolejnej generacji technik transmisji, bazujących na nowatorskich światłowodach i wzmacniaczach, jeżeli mamy dotrzymać kroku stale rosnącemu zapotrzebowaniu społeczeństwa na przesyłanie danych w dłuższej perspektywie" - wyjaśnia profesor David Richardson z Centrum Badawczego Optoelektroniki (ORC) Uniwersytetu w Southampton, koordynator projektu MODE-GAP. "Projekt MODE-GAP może zrewolucjonizować sposób budowania i funkcjonowania przyszłych generacji sieci optycznych. Sukces będzie wymagać zasadniczych innowacji i znaczących osiągnięć technologicznych w szeregu dziedzin. Partnerzy konsorcjum wierzą, że są idealnie przygotowani do podjęcia prac i wyglądają wielu czekających ich wyzwań." W skład konsorcjum MODE-GAP wchodzą naukowcy ze świata akademickiego i eksperci z przedsiębiorstw z branży: Phoenix Photonics Ltd (Wlk. Brytania), ESPCI ParisTech (Francja), OFS Fitel Denmark APS z siedzibą w Bronday, Instytut COBRA przy Technische Universiteit Eindhoven (Holandia), Eblana Photonics Ltd (Irlandia), Nokia Siemens Networks GMBH & Co. KG (Niemcy) oraz Krajowy Instytut im. Tyndalla przy University College Cork (Irlandia). Wypowiadając się na temat projektu, Bart Van Caenegem, pełnomocnik ds. projektów przy Komisji Europejskiej, powiedział: "Europejskie konsorcjum wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych naukowców zwarło szeregi i przyjęło przełomowe podejście w B+R [badaniach i rozwoju], aby posunąć naprzód technologie transmisji, które umożliwią budowanie sieci przyszłości. Projekt dofinansowany ze środków unijnych przyczynia się do realizacji celów Agendy Cyfrowej, a mianowicie dąży do podniesienia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz umożliwienia Europie opanowania i kształtowania przyszłych kierunków rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), aby mogły one sprostać zapotrzebowaniu obywateli i gospodarki." Ostatecznie Agenda Cyfrowa prowadzić będzie do zrównoważonej gospodarki i korzyści społecznych płynących ze wspólnego rynku cyfrowego opartego na szybszych, współpracujących ze sobą aplikacjach.

Kraje

Niemcy, Dania, Francja, Irlandia, Niderlandy

Powiązane artykuły