CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Unijne badania stawiają na nowoczesność w naukach środowiskowych

Uniwersytet w Leicester w Wlk. Brytanii kieruje zespołem ekspertów, którzy uruchomią centrum badawcze, gdzie szkolić się będzie nowe pokolenie nowoczesnych naukowców środowiskowych wykorzystujących najnowsze technologie satelitarne i rozwiązujących naglące problemy związane ze...

Uniwersytet w Leicester w Wlk. Brytanii kieruje zespołem ekspertów, którzy uruchomią centrum badawcze, gdzie szkolić się będzie nowe pokolenie nowoczesnych naukowców środowiskowych wykorzystujących najnowsze technologie satelitarne i rozwiązujących naglące problemy związane ze zmianami klimatu. Centrum Doskonałości jest finansowane z projektu GIONET (Sieć działań wstępnych na rzecz szkolenia naukowego w zakresie obserwacji Ziemi), który uzyskał wsparcie w kwocie 3,5 mln EUR z programu Działania Marie Curie - sieci szkolenia wstępnego Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Wiarygodne, precyzyjne i aktualne informacje środowiskowe mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia zmian klimatu, ich wpływu na życie ludzi i sposobów radzenia sobie z nimi. Europejskie Centrum Doskonałości Szkoleń Naukowych z Obserwacji Ziemi GIONET opracuje lepsze metody monitorowania zmian klimatu, katastrof środowiskowych i zmian w pokrywie lądowej. Pomoże również opracować nowe metody badań oraz kierowania pomocą dla ofiar klęsk żywiołowych w następstwie osuwisk i powodzi, a także metody monitorowania zmian klimatu, ochrony tropikalnych lasów deszczowych, pomiaru jakości wody w jeziorach i erozji nadbrzeża. Projekt GIONET ma zaspokoić zapotrzebowanie na większą liczbę naukowców i zapewnić wykwalifikowany personel na potrzeby monitorowania lądu i służb ratunkowych w ramach finansowanego ze środków unijnych programu obserwacyjnego o nazwie Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES). Heiko Balzter, dziekan Wydziału Geografii Uniwersytetu w Leicester i koordynator projektu, stwierdził: "W ramach projektu GIONET przeszkolimy 14 młodych naukowców z teledetekcji satelitarnej w ciągu następnych 4 lat. Ci młodzi naukowcy staną się wnet kierownikami projektów badawczych. Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, na uczelniach wyższych oraz za granicą, jak również odbiorą najlepsze wyszkolenie techniczne i edukację naukową." Każdy student ma pracować nad projektem naukowym i "wnieść praktyczny wkład w naszą zdolność do monitorowania planety za pomocą satelitów" - zdaniem profesora Balztera, który dodaje, że "każda pełnoprawna organizacja partnerska projektu GIONET zabiega o rekrutację najbystrzejszych studentów, którzy rzeczywiście mogą wywrzeć ogromny wpływ na naszą zdolność prowadzenia monitoringu satelitarnego w przyszłości". Tematem naukowym znajdującym się w centrum zainteresowania projektu GIONET jest monitoring lasów deszczowych w Kongo. Partnerzy GIONET twierdzą, że przez ostatnie 10 lat na ten rozległy region lasów spadło mniej deszczu, co utrudnia żeglugę po dużych rzekach, takich jak Ubangi. W ramach projektu GIONET naukowcy sprawdzą, czy ten trend wysychania jest długofalowym skutkiem zmian klimatu. Ich zdaniem lasy są również zagrożone wyrębem. Analizując satelitarne zdjęcia emisji ciepła, naukowcy zaobserwowali pożary w Kongo. Niemniej okap drzew wydaje się nienaruszony po tych pożarach i naukowcy badają przyczyny tego stanu rzeczy. Dowiedzieli się już na podstawie rozmów z ludnością lokalną, że mieszkańcy przemieszczają się w głąb lasów deszczowych, aby produkować węgiel drzewny. Wycinają niewielką liczbę drzew, wytwarzają z nich węgiel drzewny i sprzedają go w swoich wioskach. Węgiel drzewny jest nadal głównym źródłem ciepła do gotowania, oświetlenia i ogrzewania w nocy w całej Afryce. Naukowcy przeanalizują teraz zdjęcia z japońskiego satelity, aby zyskać pełny obraz tego, co się dzieje w Kongo. Radar widzi przez chmury, co sprawia że idealnie nadaje się do badania Kongo, które jest bardzo pochmurne. Naukowcy mają nadzieję odkryć, ile dokładnie lasów deszczowych Kongo pozostaje nietkniętych i w jaki sposób można je chronić. Olbrzymi wkład w badania wnoszą eksperci z Niemiec, Polski, Szwajcarii, Węgier i Wlk. Brytanii.Więcej informacji: Uniwersytet w Leicester: http://www2.le.ac.uk/ Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES): http://www.gmes.info/ Karta informacji o projekcie GIONET w serwisie CORDIS - proszę kliknąć: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=012d83d07a09:64b8:5b47b5b2&RCN=97269

Kraje

Szwajcaria, Niemcy, Węgry, Polska