Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania propozycji projektów badań naukowych i rozwoju technologii w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo".

Ogłoszono zaproszenie do składania propozycji projektów badań naukowych i rozwoju technologii w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo" (WIT). WIT "Czyste niebo" chce zgromadzić partnerów, aby zająć się bardzo konkretnymi zadaniami, które wpisują się w ogól...

Ogłoszono zaproszenie do składania propozycji projektów badań naukowych i rozwoju technologii w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo" (WIT). WIT "Czyste niebo" chce zgromadzić partnerów, aby zająć się bardzo konkretnymi zadaniami, które wpisują się w ogólny, techniczny program prac i harmonogram. To oznacza, że zaproszenie nie zostało przygotowane w formie zestawu tematów, tylko pomyślane jako zbiór bardzo szczegółowych zagadnień. Wspólna inicjatywa technologiczna "Czyste niebo" to partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest przyspieszenie przełomowych osiągnięć technologicznych i skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych, przyjaznych dla środowiska, produktów transportu powietrznego. Ogólnie WIT "Czyste niebo" jest zorganizowana wokół sześciu obszarów technologicznych: - samoloty z inteligentnymi stałymi skrzydłami (zapewnienie aktywnych technologii skrzydeł i nowych konfiguracji samolotów do przełomowych, nowych produktów); - ekologiczny samolot regionalny (stworzenie lekkiego samolotu z inteligentnymi strukturami oraz konfiguracjami niskiego hałasu zewnętrznego i integracją technologii); - ekologiczny helikopter (stworzenie innowacyjnych łopat wirnika oraz silnika w celu obniżenia poziomu hałasu, niższy opór kadłuba, integracja technologii silnika wysokoprężnego i zaawansowanych układów elektrycznych w celu wyeliminowania szkodliwych cieczy hydraulicznych i obniżenia zużycia paliwa); - systemy ekologicznej obsługi (projektowanie i budowa pięciu silników demonstracyjnych, integrujących technologie niskoszumowe i lekkie układy niskociśnieniowe, wysoką wydajność, niską emisję monotlenku azotu, lekkie rdzenie oraz nowe konfiguracje, takie jak otwarte wirniki i chłodnice międzystopniowe); - zrównoważone i ekologiczne silniki (w pełni elektryczne wyposażenie samolotu i architektury systemów, zarządzanie termiczne, możliwości "zielonych" trajektorii i misji oraz udoskonalone operacje naziemne); - ekologiczne projektowane (analiza ekologicznych projektów i produkcji, wycofywanie i recykling samolotów). Zważywszy na fakt, że okres użytkowania samolotów wynosi 30 lat, a tworzenie nowych projektów lotniczych może zabrać dziesięć lub więcej lat, WIT "Czyste niebo" daje możliwości szybszego postępu we wdrażaniu ekologicznych technologii w lotnictwie. Inicjatywa zachęca do udziału w programie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), oferując możliwości dla całego aeronautycznego łańcucha dostaw.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: SP1-JTI-CS-2011-01