Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania propozycji wspólnych inicjatyw technologicznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia ENIAC

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania propozycji wspólnych inicjatyw technologicznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia ENIAC. W ramach zaproszenia 2011 przewidziano dwa etapy: składanie skróconych projektów, po którym nastąpi etap składania pełnych propozycj...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania propozycji wspólnych inicjatyw technologicznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia ENIAC. W ramach zaproszenia 2011 przewidziano dwa etapy: składanie skróconych projektów, po którym nastąpi etap składania pełnych propozycji projektowych. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC ma na celu wspierać realizację Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne". Jednym z głównych celów ENIAC jest rozwój kluczowych kompetencji w nanoelektronice w różnych zastosowaniach, aby wzmocnić europejską konkurencyjność i zrównoważenie oraz umożliwić pojawienie się nowych rynków i aplikacji społecznych. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC to partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego współpracują Komisja Europejska, państwa członkowskie oraz stowarzyszone i Stowarzyszenie na rzecz Europejskich Działań w Nanoelektronice (AENEAS), reprezentujące głównych interesariuszy w dziedzinie badań naukowych i prac rozwojowych (spółki, centra badawcze i uczelnie wyższe) w Europie.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call4_2011.php