Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania zwracają uwagę na problem otyłości wśród dzieci

Według pierwszych ogólnokrajowych badań poświęconych problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym co piąte szwedzkie dziecko ma nadwagę, a ponadto istnieje powiązanie pomiędzy niskim poziomem wykształcenia a problemem nadwagi u dzieci. Wyniki opublikowane w elek...

Według pierwszych ogólnokrajowych badań poświęconych problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym co piąte szwedzkie dziecko ma nadwagę, a ponadto istnieje powiązanie pomiędzy niskim poziomem wykształcenia a problemem nadwagi u dzieci. Wyniki opublikowane w elektronicznej wersji czasopisma Obesity Reviews są rezultatem badań, które stanowiły część europejskiego projektu Europejska Inicjatywa Kontroli Otyłości Dziecięcej (COSI) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w którym wzięło udział 17 krajów europejskich. "Jak dotąd brakowało ogólnokrajowych danych o powszechności nadwagi i otyłości wśród dzieci zarówno w Szwecji, jak i w innych krajach" - stwierdza Agneta Sjöberg, naukowiec z Jednostki Epidemiologii Zdrowia Publicznego Akademii Sahlgrenska. "To pierwsze ogólnonarodowe badania poświęcone nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym, jakie przeprowadzono w Szwecji." Podkreśla, że "teraz posiadamy dane krajowe na temat nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku od 7 do 9 lat - zauważając, iż - 17 procent ma nadwagę, a w tym 3 procent jest otyłych". Badania polegały na zebraniu danych w 94 losowo wybranych szkołach, od północy po południe Szwecji, a udział w nich wzięło 4.600 dzieci w wieku 7 - 9 lat. Zespół badawczy stwierdził niższy wskaźnik nadwagi i otyłości u dzieci zamieszkujących obszary miejskie w porównaniu z tymi z mniejszych miast oraz obszarów wiejskich. "Wynika to z faktu, iż więcej ludzi z wyższym wykształceniem mieszka w miastach niż w miasteczkach i na wsi" - mówi dr Sjöberg. Jak dodaje: "odkryliśmy, że różnica we wskaźniku nadwagi i otyłości zależy w dużej mierze od ogólnego poziomu wykształcenia populacji, w której żyją dzieci." Zespół stwierdził, że rzeczywiście wiadomo już było, iż nadwaga i otyłość są częstszym zjawiskiem wśród dzieci z obszarów o niższym statusie socjoekonomicznym niż z obszarów, gdzie większa część populacji żyje na wyższej stopie. Nadwaga i otyłość wieku dziecięcego często przeciąga się na wiek dorosły i stwarza większe zagrożenie problemami zdrowotnymi w przyszłości. Naukowcy są przekonani, że w konsekwencji ważne jest, aby zidentyfikować grupy bardziej narażone na zagrożenie, którym kampanie zdrowotne mogą pomóc. Poprzednie badania pokazały, że potrzeba prowadzenia tego typu kampanii jest największa na obszarach miejskich, gdzie spora część populacji posiada niski status socjoekonomiczny. "Na podstawie uzyskanych przez nas wyników uważamy, iż korzyści z takich kampanii i działań prewencyjnych mogą wynieść również mniejsze miasta oraz wsie" - podkreśla Sjöberg. Inicjatywę COSI uruchomiono po tym, jak w 2005 r. państwa członkowskie UE uznały potrzebę stworzenia znormalizowanych i zharmonizowanych systemów nadzoru, na których będzie można oprzeć politykę zmierzającą do rozwiązania problemu otyłości w Europie. Pierwszy etap zbierania danych miał miejsce w roku szkolnym 2007/2008, w 13 uczestniczących krajach i regionach, mianowicie: we flamandzkiej części Belgii, w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Irlandii, na Litwie, Łotwie, Malcie, w Norwegii, Portugalii, Słowenii, Szwecji i we Włoszech. Druga runda trwała od wiosny do jesieni 2010 r. i zrealizowana została w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Grecji, Hiszpanii i na Węgrzech. Wprawdzie każdy kraj może stosować system, który odpowiada lokalnym warunkom, niemniej dane muszą być gromadzone według wspólnie ustalonego protokołu zawierającego wymagane pozycje. Do zasadniczych pomiarów należy sprawdzenie wagi i wzrostu - obwody pasa i bioder nie są obowiązkowe - wraz z powiązanymi patologiami oraz schematami dietetycznymi i aktywności fizycznej. System jest tak pomyślany, aby zachować prostotę i nie wymagać większych inwestycji środków publicznych.Więcej informacji: WHO - Europa: http://www.euro.who.int/en/home Uniwersytet w Gothenburgu http://www.gu.se/english

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły