CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

UE musi inwestować więcej w energetykę wiatrową, by mieć turbiny 20MW

Gigantyczne 20-megawatowe (MW) turbiny wiatrowe są wykonalne i mogłyby stanowić rentowny sposób na zwiększanie europejskiej przybrzeżnej mocy wiatrowej, dostarczając tańszą energię elektryczną - mówi raport sporządzony w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu UPWI...

Gigantyczne 20-megawatowe (MW) turbiny wiatrowe są wykonalne i mogłyby stanowić rentowny sposób na zwiększanie europejskiej przybrzeżnej mocy wiatrowej, dostarczając tańszą energię elektryczną - mówi raport sporządzony w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu UPWIND (Zintegrowany projekt turbiny wiatrowej). Projekt UPWIND otrzymał 14,5 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR), a wyniki badań podano do publicznej wiadomości w czasie dorocznego wydarzenia organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) w Brukseli, Belgia. EWEA prognozuje, że energia wiatrowa będzie zaspokajać 26-34 procent zapotrzebowania Europy na energię elektryczną do roku 2030, z czego niemal tyle samo energii elektrycznej popłynie z turbin przybrzeżnych co z lądowych. Najnowszy raport przygotowany w ramach projektu UPWIND przyznaje, że maszyny o mocy 20 MW mogą być jednym ze sposobów osiągnięcia takiego poziomu produkcji dzięki dostarczaniu kilka razy większej ilości energii elektrycznej po niższej cenie w porównaniu z obecnymi turbinami. Warto zaznaczyć, że podczas gdy raport utrzymuje, iż taka technologia jest możliwa, przestrzega również, że produkcja takich urządzeń będzie skomplikowana. Czytamy w nim, że nie da się tego osiągnąć poprzez proste rozbudowanie technologii wykorzystywanej obecnie do produkcji turbin o mocy 5 MW, które już są eksploatowane. By je zastąpić potrzebny będzie nowy, innowacyjny i skrojony na miarę projekt pozwalający wdrożyć w życie turbiny o mocy 20 MW. "W toku projektu UPWIND odkryto, że wyprodukowanie maszyny o mocy 20 MW nie będzie polegać na prostym zwiększeniu mocy dzisiejszych turbin o mocy 5 MW" - zauważa Jos Beurskens z Holenderskiego Centrum Badań nad Energią (ECN), który kierował projektem wraz z koordynatorem projektu UPWIND, Peterem Hjulerem Jensenem z Politechniki Duńskiej Risø DTU. Stwierdził, że projekt pomógł w określeniu sposobu, w jaki można by budować tak duże turbiny. "Zidentyfikowaliśmy kluczowe innowacje w projekcie, materiały oraz sposób eksploatacji turbiny" - mówi Beurskens. Dodaje, że mając to na uwadze - mimo konieczności przeprowadzenia dalszych szeroko zakrojonych badań - jest przekonany, iż turbiny o mocy 20 MW mogą znaleźć się w eksploatacji do roku 2020. "Intuicyjnie jestem przekonany, że zobaczymy turbiny o mocy 20 MW w eksploatacji w ciągu 10 lat" - stwierdza. Niemniej poparł apel Kjaere o zwiększenie dofinansowania, dodając że ten scenariusz będzie możliwy jedynie pod takim warunkiem, że te wielkoskalowe turbiny będą "najtańszą opcją". Pośród najważniejszych sugerowanych przez projekt UPWIND innowacji, które dotyczą turbin wiatrowych o mocy 20 MW znalazła się zmiana układu farmy wiatrowej, polegająca na obniżeniu wydajności energetycznej pierwszego rzędu turbin, aby umożliwić wyższą, ogólną wydajność farmy wiatrowej. Co więcej w raporcie czytamy, że inteligentna turbina wiatrowa przyszłości będzie w stanie dostosowywać położenie i nachylenie swoich skrzydeł do lokalnych warunków. Raport wspomina również różnorodne sposoby wymiany skrzydeł w celu zwiększenia wydajności i ułatwienia transportu. Wreszcie podkreśla, w jaki sposób postępy technologiczne umożliwią lepszą konserwację przyszłych turbin wiatrowych w porównaniu z obecną generacją maszyn.Więcej informacji: Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA): http://www.ewea.org UPWIND: http://www.upwind.eu Raport UPWIND: http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/upwind/21895_UpWind_Report_low_web.pdf

Kraje

Belgia, Dania, Niderlandy