Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Genetyczne różnice wpływają na strukturę zbiorowisk

Indywidualne różnice genetyczne mogą z czasem wspomagać budowanie, zmienianie i zwiększanie interakcji zbiorowisk ekologicznych - jak pokazują wyniki nowych badań przeprowadzonych w Wlk. Brytanii. Badania opisane w czasopiśmie Philosophical Transactions of the Royal Society B ...

Indywidualne różnice genetyczne mogą z czasem wspomagać budowanie, zmienianie i zwiększanie interakcji zbiorowisk ekologicznych - jak pokazują wyniki nowych badań przeprowadzonych w Wlk. Brytanii. Badania opisane w czasopiśmie Philosophical Transactions of the Royal Society B sugerują, że poszczególne osobniki mogą radzić sobie z niezliczonymi problemami poprzez zrozumienie, w jaki sposób społeczność wzajemnie na siebie oddziałuje i tworzy trwałe zbiorowiska. Profilaktyka chorób, bezpieczeństwo dostaw żywności i sposób współistnienia jednostek z przyrodą w stale powiększającym się świecie to zaledwie niektóre z problemów, które leżą nam na sercu. Naukowcy z brytyjskich uniwersytetów w Manchesterze, Yorku i St Andrews zredagowali tematyczny numer czasopisma, który zwraca uwagę szczególnie na sposób, w jaki interakcje genetyczne między osobnikami kształtują zbiorowiska roślin i zwierząt. W sumie zamieszczonych zostało 13 artykułów naukowych i komentarzy w numerze pt. "Genetyka zbiorowisk - na skrzyżowaniu ekologii i genetyki ewolucyjnej". W nich eksperci z Hiszpanii, USA i Wlk. Brytanii analizują, jak zmiany zachodzące w gatunkach wpływają na interakcje między gatunkami. "Badania zaprezentowane w tym specjalnym wydaniu czasopisma ujawniają, w jaki sposób różnice genetyczne w ramach gatunków oddziałują na zbiorowości fauny i flory całego lokalnego ekosystemu" - wyjaśnia dr Richard Preziosi z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Manchesterze, współredaktor specjalnego wydania. W toku badań dr Preziosi przeanalizował to, jak zbiorowisko powiązanych gatunków w zróżnicowanym i złożonym ekosystemie tropikalnych lasów deszczowych znajduje się pod wpływem podstawowego garnituru genetycznego jednego drzewa. Wraz z kolegami skoncentrował się na roślinie i zbiorowiskach bezkręgowców zamieszkujących obecnie na darzymleczniach (Brosimum alicastrum), które występują w lasach tropikalnych Belize w Ameryce Środkowej. Naukowcy postawili sobie za cel sprawdzenie, w jakim zakresie pojedyncze drzewo determinuje gatunki żyjące na nim i wokół niego. "Odkryliśmy, że bardziej podobne genetycznie drzewa goszczą bardziej podobne zbiorowiska roślin epifitycznych, bezkręgowce żyjące w opadłych liściach oraz bezkręgowce w pniu" - mówi dr Preziosi. "Odkrycie było zaskoczeniem, zaważywszy na różnorodność systemu lasów deszczowych i liczne interakcje między gatunkami, jakie zachodzą w jego ramach" - dodaje. "Wyniki naszych prac pokazują, że w tych ekosystemach może występować strukturyzacja na poziomie drzew, co ma istotne znaczenie biologiczne dla ochrony i odbudowy lasów deszczowych." Wykorzystując liny i uprzęże, naukowcy wspięli się na sklepienie lasu i policzyli wszystkie bromeliady i orchidee rosnące na 53 darzymleczniach. Część badań polegała na ocenie bezkręgowców na każdym drzewie za pomocą pułapek, próbek opadłych liści oraz pułapek na pniu. "W sumie naliczono ponad 2.100 roślin z 46 gatunków orchidei i 17 bromeliad oraz 1.900 bezkręgowców z ponad 80 gatunków" - mówi naczelna autorka dr Sharon Zytynska, również z Uniwersytetu w Manchesterze. "Ustaliliśmy genotyp wszystkich drzew, aby dowiedzieć się, na ile są do siebie podobne genetycznie, a następnie porównaliśmy zbiorowiska powiązane z każdym z drzew. Dokonane przez nas odkrycia sugerują, że populacja drzew podobnych genetycznie będzie domem dla roślin i zwierząt o mniejszej różnorodności." "To wywarłoby efekt domina również na wyższe organizmy, takie jak owady zapylające powiązane z orchideami czy płazy żywiące się bezkręgowcami, a przez to miałoby istotne znaczenie dla podejmowanych w tych lasach działań z zakresu ochrony."Więcej informacji: Uniwersytet w Manchesterze: http://www.manchester.ac.uk/ Philosophical Transactions of the Royal Society B: http://rstb.royalsocietypublishing.org/