Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Dlaczego nasz mózg doświadcza rozmiaru lalki Barbie

Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka a twoje ciało skurczyło się do rozmiaru lalki - co wówczas sobie pomyślisz? Być może wyda ci się, że jesteś normalnych rozmiarów, a wszystko naokoło jest ogromne - albo, że to ty jesteś malusieńki/malusieńka. Pojawia się więc pytanie...

Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka a twoje ciało skurczyło się do rozmiaru lalki - co wówczas sobie pomyślisz? Być może wyda ci się, że jesteś normalnych rozmiarów, a wszystko naokoło jest ogromne - albo, że to ty jesteś malusieńki/malusieńka. Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób wielkość naszego ciała wpływa na sposób postrzegania przez nas świata? Naukowcy ze Szwecji zajęli się tą kwestią i uzyskali wyniki. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie PLoS ONE zostały częściowo dofinansowane z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Klasyczna teoria sugeruje, że postrzegamy wielkość i odległość jako efekt interpretacji przez mózg rozmaitych wskazówek wzrokowych, takich jak rozmiar obiektu na siatkówce lub sposób poruszania się tego obiektu w polu widzenia. Niektórzy eksperci są przekonani, że ma tutaj swój udział również wielkość ciała i jej powiązanie z percepcją. Twierdzą, że im wyższy jest człowiek, tym odległości wydają się krótsze. Testując te założenia, zespół z Karolinska Institutet zbadał, jak ludzie doświadczaliby niewielkiego lub ogromnego ciała jako swojego własnego w warunkach laboratoryjnych. Po udanym stworzeniu iluzji zamiany ciałami z innymi osobami lub manekinami, zespół z Karolinska Institutet wykorzystał te same techniki do stworzenia złudzenia posiadania dużego ciała lub ciała rozmiarów lalki. Badani mieli wrażenie, że posiadają ciało wielkości lalki (80 cm lub 30 cm) albo giganta (400 cm). Przeprowadzone badania ujawniają, jak rozmiar naszego ciała wpływa na naszą percepcję otaczającej przestrzeni. "Malutkie ciało postrzega świat jako ogromny i odwrotnie" - wyjaśnia naczelny autor i kierownik badań dr Henrik Ehrsson z Laboratorium Ciała i Jaźni, Wydziału Neuronauk Karolinska Institutet. Zespół przeanalizował zmienioną percepcję przestrzeni, prosząc badanych o ocenę wielkości rozmaitych klocków, a następnie podejście do klocków z zamkniętymi oczami. Kiedy badani wyobrażali sobie, że ich ciało jest małe, zawyżali wielkość i odległość. Sytuacja miała się odwrotnie, kiedy wyobrażali sobie, że posiadają ogromne ciało. Naukowcy podkreślają, że jedną ze strategii wykorzystywanych przez mózg jest ocena rozmiaru poprzez porównanie dwóch obiektów, na przykład ciała i drzewa (stojących obok siebie). Ale kiedy badani doświadczali posiadania sztucznego ciała, "efekt wielkości ciała" był silniejszy - mówią naukowcy. "Chociaż wiemy, jakich rozmiarów są ludzie, złudzenie sprawia, że postrzegamy innych jak gigantów. To niesamowite doświadczenie" - mówi dr Ehrsson. Badania wskazują również, jak duże są szanse stworzenia złudzenia zamiany ciała na znacznie mniejsze lub większe. Ten efekt może mieć praktyczne zastosowania w perspektywie długoterminowej. "Teoretycznie możliwe jest stworzenie wrażenia bycia mikroskopijnym robotem, który jest zdolny do przeprowadzania operacji w ciele człowieka lub gigantycznym robotem naprawiającym elektrownię jądrową w następstwie wypadku" - wyjaśnia dr Ehrsson. Naukowcy twierdzą, że odkrycia mają "zasadnicze znaczenie, bowiem sugerują zależność przyczynową między reprezentacjami przestrzeni ciała i przestrzeni zewnętrznej. Tak oto nasze własne ciało wpływa na sposób postrzegania świata".Więcej informacji: Karolinska Institutet: http://ki.se/?l=en PLoS ONE: http://www.plosone.org/home.action

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły