Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy odkryli geny pokonujące system obronny MRSA

W Europie stale podejmowane są wysiłki na rzecz opracowania lepszych i solidniejszych metod leczenia chorób, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie patogenów człowieka i szczepów odpornych na istniejące terapie. Naukowcy z Wlk. Brytanii zidentyfikowali geny bakterii gronkowca ...

W Europie stale podejmowane są wysiłki na rzecz opracowania lepszych i solidniejszych metod leczenia chorób, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie patogenów człowieka i szczepów odpornych na istniejące terapie. Naukowcy z Wlk. Brytanii zidentyfikowali geny bakterii gronkowca złocistego odpornego na metycylinę (MRSA), które mogą sprzyjać przetrwaniu superbakterii nawet po potraktowaniu ich środkami antybakteryjnymi. Odkrycia zaprezentowane w czasopiśmie BMC Systems Biology mogą doprowadzić do opracowania nowych leków, potrafiących pokonać systemy obronne MRSA. Badania zostały częściowo dofinansowane z projektu RSE-IRAS (Międzynarodowy program stypendiów badawczych Królewskiego Towarzystwa w Edynburgu), który otrzymał grant o wartości ponad 905.000 EUR z budżetu Działania Marie Curie "Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów" (COFUND) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Rząd Szkocji jest głównym fundatorem czterech z pięciu lat stypendium. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób MRSA jest w stanie odeprzeć środki zwalczające drobnoustroje i przetrwać, naukowcy z Wydziału Genetyki Człowieka Rady Badań Medycznych (MRC), Uniwersytetu w Dundee, Uniwersytetu St Andrews i St George's Uniwersytetu Londyńskiego w Wlk. Brytanii opracowali mapę genów i odkryli powiązania między 95% genów MRSA. Członkowie zespołu są przekonani, że 22 geny pomagające MRSA wywołać chorobę można "wykorzystać" do pokonania MRSA jego własną bronią. Ustalili na przykład, że gen ftsH jest potencjalnie piętą achillesową MRSA. W toku badań zespół przeanalizował ranalexin, środek zwalczający drobnoustroje. Ranalexin zabija MRSA. Zespół przeprowadził testy laboratoryjne i analizy komputerowe MRSA i odkrył, że ranalexin osłabia ścianę i błonę komórkową bakterii. Te nowe informacje mogą pomóc w opracowaniu terapii kombinowanych - twierdzą naukowcy. W samej tylko Wlk. Brytanii infekcje MRSA przyczyniły się w 2009 r. do zgonu 781 osób, co stanowi niemal jedną trzecią zgonów związanych z gronkowcem złocistym w porównaniu do 51 zgonów w 1993 r. Należy jednak zauważyć, że odsetek zakażeń MRSA w 2009 r. kształtował się poniżej szczytowych 82% odnotowanych w 2008 r. Eksperci twierdzą, że wyższy odsetek zakażeń MRSA stwierdza się w szpitalach, ponieważ tam rozpoznawanych jest więcej przypadków. Człowiek może być nosicielem MRSA od zaledwie kilku godzin po kilka tygodni czy miesięcy. W międzyczasie może nie mieć świadomości, że jest nosicielem, gdyż nie pojawiają się objawy, a bakteria nie wyrządza szkód. Wypowiadając się na temat wyników badań, naczelny autor dr Ian Overton z Wydziału Genetyki Człowieka MRC stwierdził: "Wielolekowo oporne zakażenia gronkowcem, takie jak MRSA, to problem na skalę światową i cały czas pojawiają się szczepy oporne na istniejące metody leczenia. Dlatego ważne jest opracowanie nowych leków. Nasze sieciowe podejście biologiczne przyniosło informacje na temat działania ranalexinu, który zabija MRSA i pomogło nam lepiej zrozumieć, jak mogą rozwijać się zakażenia. Ta wiedza wspomaga opracowywanie nowych strategii leczenia MRSA." Dyrektor Wydziału Genetyki Człowieka MRC profesor Nick Hastie zauważa: "Prace te to doskonały przykład relacji między podstawowymi procesami, które pomagają rozwinąć się zakażeniom a wykorzystywaniem tej wiedzy do doskonalenia farmakologicznych metod leczenia."Więcej informacji: Wydział Genetyki Człowieka Rady Badań Medycznych (MRC): http://www.hgu.mrc.ac.uk/ BMC Systems Biology: http://www.biomedcentral.com/bmcsystbiol/