Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania rzucają światło na powiązanie transformacji komórek tłuszczowych z otyłością

Naukowcy europejscy pracujący pod kierunkiem fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT twierdzą, że adaptacja błon komórek tłuszczowych do otyłości może przyczyniać się do rozwoju wczesnego stadium chorób zapalnych. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie PLoS Biolog...

Naukowcy europejscy pracujący pod kierunkiem fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT twierdzą, że adaptacja błon komórek tłuszczowych do otyłości może przyczyniać się do rozwoju wczesnego stadium chorób zapalnych. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie PLoS Biology, zostały częściowo dofinansowane z unijnych projektów ETHERPATHS i HEPADIP. Projekt ETHERPATHS (Charakterystyka i modelowanie skutków dietetycznych wywoływanych przez drobnoustroje jelitowe na metabolizm lipidów) otrzymał niemal 6 mln EUR wsparcia z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR), a projekt HEPADIP (Tkanka wątrobowa i tłuszczowa oraz jej funkcje w syndromie metabolicznym) został dofinansowany na kwotę ponad 11,6 mln EUR z tematu "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Na otyłość cierpi na całym świecie ogromna liczba osób dorosłych a u większości z nich zdiagnozowano syndrom metaboliczny, który objawia się m.in. poprzez podwyższony poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Naukowcy twierdzą, że otyłość charakteryzuje się nadmiarem tłuszczu w organizmie, który jest w większości przechowywany w tkance tłuszczowej. Rozszerzanie tej tkanki doprowadza do niemożności prawidłowego magazynowania tłuszczu, co stwarza warunki do akumulacji jego nadmiaru w organach, takich jak wątroba i mięśnie, wywołując w ten sposób chorobę metaboliczną. Na potrzeby badań naukowcy z Danii, Finlandii, Polski i Wlk. Brytanii zidentyfikowali czynniki, które prowadzą do wadliwej funkcji tkanki tłuszczowej po osiągnięciu progu rozszerzalności. Podejście polegało na wykorzystaniu lipidomii do analizy tkanki tłuszczowej pobranej w biopsji od różnych par monozygotycznych (identycznych) bliźniąt. Zespół podkreśla, że w każdej parze bliźniąt, jedno było otyłe, ale nie była to otyłość patologiczna, a drugie było szczupłe. Naukowcy wzięli pod uwagę wychowanie na wczesnym etapie życia i DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy), gdyż te czynniki są wspólne w przypadku identycznych bliźniąt. Należy zauważyć, że nie uwzględniono diety osób dorosłych ani wyborów dotyczących trybu życia. Zespół odkrył, że otyłe bliźnięta mają niższe ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie w porównaniu do szczupłego rodzeństwa. Ten typ lipidów występujący w organizmie zależy od rodzaju spożywanych przez daną osobę tłuszczów. Niemniej naukowcy nie spodziewali się odkryć, że otyłe bliźnięta mają w swoich tkankach tłuszczowych wyższe ilości określonych rodzajów lipidów, zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe. "Wykazaliśmy za pomocą modelowania komputerowego, że 'szczupła' i 'otyła' błona tłuszczowa ma te same właściwości fizyczne mimo różnych składów" - czytamy w artykule. "Przyjęliśmy hipotezę, że zachodzi tu allostaza - zmiany w składzie błony tłuszczowej w przypadku otyłości zachodzą w celu ochrony fizycznych właściwości błon. Aczkolwiek zmiany ochronne mają swoją cenę i jak wykazaliśmy, przełączanie się na 'otyły' skład tłuszczowy wiąże się z wyższym poziomem zapalenia tkanki tłuszczowej." Zmiany zawartości lipidów u osób otyłych mogą, zdaniem naukowców, być tak naprawdę adaptacją, która ma na celu ochronę funkcji błony w czasie rozszerzania się komórek. Adaptacja ma jednak swoje ograniczenia i przestaje funkcjonować u osób patologicznie otyłych. Naukowcy przeprowadzili również statystyczną analizę sieciową, aby zidentyfikować mechanizmy regulacyjne wspierające te zmiany. Odkryli, że Elovl6, gen kodujący elongazę kwasów tłuszczowych, może brać udział w przebudowywaniu kwasów tłuszczowych u osób otyłych. Kiedy ekspresja Elovl6 we wszystkich adipocytach została zredukowana, naukowcy stwierdzili, że komórki nie były w stanie utrzymać prawidłowego poziomu adaptacyjnych lipidów obserwowanych u otyłych bliźniąt. Odkrycia wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach, ale i tak już ułatwiają naukowcom walkę z otyłością.Więcej informacji: Centrum Badań Technicznych VTT: http://www.vtt.fi/?lang=en PLoS Biology: http://www.plosbiology.org/home.action ETHERPATHS: http://www.etherpaths.org HEPADIP: http://www.hepadip.org

Kraje

Dania, Finlandia, Polska