CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Gen języka i mowy regulatorem struktury nerwowej wg naukowców

Wyniki nowych badań pokazują, że gen Foxp2, który jest znany ze swojego udziału w zdolności człowiek do mówienia, pomaga kontrolować strukturę nerwową mózgu. Badania zaprezentowane w czasopiśmie PLoS Genetics zostały częściowo dofinansowane z wewnątrzeuropejskiego stypendium M...

Wyniki nowych badań pokazują, że gen Foxp2, który jest znany ze swojego udziału w zdolności człowiek do mówienia, pomaga kontrolować strukturę nerwową mózgu. Badania zaprezentowane w czasopiśmie PLoS Genetics zostały częściowo dofinansowane z wewnątrzeuropejskiego stypendium Marie Curie z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Odkrycia pomogą wyjaśnić, jak gen kieruje konkretnymi cechami rozwoju układu nerwowego, wypełniając lukę między genami a złożonymi aspektami funkcji mózgu. W toku badań przeprowadzonych przez naukowców z Francji, Holandii, USA i Wlk. Brytanii odkryto, że działanie genu Foxp2 polega na dostosowywaniu poziomów ekspresji innych genów. Naukowcy wykorzystali techniki analizy całego genomu, aby zidentyfikować główne cele genu Foxp2. Pomogły one w lepszym poznaniu funkcji, jakie pełni ten gen w ścieżkach biologicznych podczas procesów, które generują i kształtują układ nerwowy. Zespół pracujący pod kierunkiem Wellcome Trust Centre for Human Genetics Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wlk. Brytanii twierdzi, że gen Foxp2 koduje białko regulatorowe - daje to lepszy wgląd w niezwykłe aspekty funkcji mózgu. Zaledwie dekadę temu naukowcy odkryli, że mutacje tego genu człowieka wywołują rzadkie zaburzenie mowy i języka. Zatem przez kolejnych 10 lat wiele podejmowanych prac koncentrowało się na tym genie u człowieka oraz odpowiadających mu wersjach u innych gatunków. Naukowcy odkryli na przykład, że mutacja wpływa na wokalną imitację u ptaków śpiewających. Na potrzeby badań zespół, na czele którego stanęli dr Sonja C. Vernes i dr Simon E. Fisher z Wellcome Trust Centre for Human Genetics, przeanalizował rolę genu, który działa niczym genetyczny ściemniacz, zwiększając lub zmniejszając ilość produktów wytwarzanych przez inne geny. Badania przesiewowe tkanki mózgowej embrionów umożliwiły naukowcom wskazanie wielu nowych celów regulowanych przez gen Foxp2. Kilka z nich, jak twierdzą, już zostało rozpoznanych ze względu na ich rolę w łączliwości ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy odkryli, że zmieniające się poziomy Foxp2 w neuronach wpływały na długość i rozgałęzienie wypustek nerwowych, które zdaniem ekspertów mają znaczenie dla modulowania struktury rozwijającego się mózgu. "Po uzyskaniu danych genomicznych przeprowadziliśmy doświadczenia funkcjonalne, wykazując że gen Foxp2 oddziałuje na odrost neurytu w pierwotnych neuronach i modelach komórek neuronalnych" - czytamy w artykule. "Nasze dane wskazują, że gen Foxp2 moduluje powstawanie sieci neuronalnej poprzez bezpośrednie i pośrednie regulowanie mRNA zaangażowanych w rozwój i plastyczność połączeń neuronalnych." "Tego typu badania mają kluczowe znaczenie dla kojarzenia wiedzy o genach i złożonych aspektach funkcji mózgu" - zauważa dr Fisher, który kieruje również nowo powstałym Zakładem Języka i Genetyki w Instytucie Psycholingwistyki im. Maxa Plancka w Holandii. "Ostatnie badania dostarczają najbardziej szczegółowej jak dotychczas charakterystyki docelowych ścieżek genu Foxp2. Wskazuje ona na wiele istotnych, nowych genów - kandydatów do badań u osób z problemami językowymi."Więcej informacji: Wellcome Trust Centre for Human Genetics: http://www.well.ox.ac.uk/home PLoS Genetics: http://www.plosgenetics.org/home.action Działania Marie Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Kraje

Francja, Niderlandy, Stany Zjednoczone