CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Krzepa i szybkość atutem przy doborze pary

Czy sprawniejsze i szybsze samce ptaków łatwiej zdobywają samice? Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Wlk. Brytanii sugerują, że tak się właśnie dzieje w przypadku pardwy górskiej, arktycznego kuzyna pardwy szkockiej. Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze odkryli, że samce...

Czy sprawniejsze i szybsze samce ptaków łatwiej zdobywają samice? Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Wlk. Brytanii sugerują, że tak się właśnie dzieje w przypadku pardwy górskiej, arktycznego kuzyna pardwy szkockiej. Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze odkryli, że samce pardwy górskiej biegają o 50% szybciej od samic przez co są znacznie sprawniejsze i skuteczniejsze w parzeniu się nie wspominając o tym, że są lepszymi obrońcami swojego terytorium. Badania zaprezentowane w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B wskazują, że to raczej fizjologia jest czynnikiem decydującym w doborze płciowym a nie wygląd zewnętrzny, jak to zwykle bywa. "Niewiele wiadomo na temat roli jaką fizjologia - wewnętrzne funkcje biologiczne żywych organizmów - odgrywa w doborze płciowym ptaków i innych organizmów" - mówi dr Jonathan Codd z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Manchesterze, który kierował badaniami. "Samiec i samica pardwy cechują się bardzo odmiennymi zachowaniami w okresie godowym. Podczas letnich miesięcy, kiedy w archipelagu Svalbard cały czas jest dzień, samce pardwy muszą bronić swojego terytorium przed rywalami przez całą dobę i są stale aktywne. To stawia ogromne wymagania przed ich układem lokomotorycznym" - dodaje. "W konsekwencji samce pardwy, mimo większych rozmiarów, są znacznie lepszymi biegaczami od samic i są daleko bardziej sprawne, zużywając mniej energii, jak również są w stanie osiągnąć fazę lotu - kiedy obydwie stopy nie dotykają ziemi - co dla samic jest nieosiągalne." Zdaniem naukowców u wielu gatunków ptaków różnice fizyczne między płciami są oczywiste. W większości przypadków samce są większe od samic, ale u niektórych gatunków jest odwrotnie. Niemniej przeprowadzono niewiele badań poświęconych konsekwencjom fizjologicznym. Prace zespołu z Manchesteru zmieniają tę sytuację. Naukowcy twierdzą, że różnice płciowe u pardwy są dosyć subtelne: z perspektywy fizycznej samce są nieco większe od samic i mają odmienne upierzenie. Z fizjologicznego punktu widzenia odkryto znaczne różnice. Dane sugerują, że w nadchodzących latach nierówność płciowa powinna odgrywać większą rolę w badaniach zoologicznych królestwa zwierząt. Naukowcy zauważają, że fizyczna aparycja samca i samicy ptaków oraz innych gatunków należących do królestwa zwierząt odgrywa zasadniczą rolę w doborze płciowym. Upierzenie samców jest zazwyczaj bardziej kolorowe niż samic, a eksperci przyznają, że ich jaskrawe kolory mają kluczowe znaczenie, kiedy nadchodzi czas na dobór pary. Odkrycia dokonane w toku tych badań wskazują, że atrybuty fizjologiczne stanowią niezbędny element sukcesu godowego samców wśród ptaków, bowiem samice wybierają nie tylko szybsze osobniki, ale również takie, które są w stanie bronić większego terytorium przez dłuższy czas. "Wyniki badań pokazują, że obok wyglądu znaczenie w procesie doboru mogą mieć determinanty fizjologiczne, gdyż samice wydają się wybierać samców, którzy skutecznie bronią terytorium, co jest uzależnione od ich sprawności jako biegaczy" - zauważa dr Robert Nudds, współautor raportu z badań. "Obecnie planujemy bardziej szczegółowe zanalizowanie wszystkich tych różnic między płciami, aby zrozumieć zachowania godowe ptaków."Więcej informacji: Uniwersytet w Manchesterze: http://www.manchester.ac.uk/ Proceedings of the Royal Society B: http://rspb.royalsocietypublishing.org/