Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Czy my się skądś nie znamy? Niemieccy naukowcy badają rozpoznawanie twarzy i głosu

Głos, który skądś znamy, czy widok osoby, którą na pewno już kiedyś spotkaliśmy... wszyscy znamy to odczucie. Rozpoznawanie innych to złożony proces, a teraz europejscy naukowcy odkryli bezpośrednie powiązanie strukturalne włókien między funkcjami rozpoznawania twarzy i głosu ...

Głos, który skądś znamy, czy widok osoby, którą na pewno już kiedyś spotkaliśmy... wszyscy znamy to odczucie. Rozpoznawanie innych to złożony proces, a teraz europejscy naukowcy odkryli bezpośrednie powiązanie strukturalne włókien między funkcjami rozpoznawania twarzy i głosu w mózgu. Zespół z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka (MPI) w Niemczech jest przekonany, że jego odkrycia pokazują, iż to właśnie ta wymiana informacji może pomagać nam w szybkim rozpoznawaniu znajomych osób w różnorodnych sytuacjach. Wśród naukowców nadal toczą się dyskusje, co się dzieje w mózgu, kiedy widzimy znajomą twarz lub rozpoznajemy głos, niemniej przyjęta teoria uznaje rozpoznawanie twarzy i głosu za oddzielne procesy, połączone jedynie na wyższym poziomie przetwarzania. Dokonane odkrycia mogą jednak podważyć tę teorię. Opierając się na wynikach wcześniejszych prac jednego z autorów raportu z badań, Kathariny von Kriegstein, która odkryła, że obszary mózgu odpowiedzialne za identyfikację twarzy aktywują się również w momencie usłyszenia znajomego głosu, zespół był w stanie wykazać istnienie powiązania strukturalnego między obszarami rozpoznawania głosu i twarzy. "Zakładamy obecnie, że obszary mózgu biorące udział w rozpoznawaniu głosu i twarzy wchodzą w bezpośrednie interakcje i wpływają na siebie" - mówi Helen Blank, członek grupy badawczej, która wzięła udział w nowych badaniach poświęconych temu zagadnieniu. Naukowcy wykorzystali obrazowanie rezonansu magnetycznego zależne od dyfuzji, metodę, która w połączeniu z traktografią - techniką modelowania matematycznego - umożliwia rekonstrukcję szlaków istoty białej w mózgu. Obszary odpowiedzialne za rozpoznawanie głosu i twarzy są lokalizowane u badanych na podstawie pomiaru reakcji mózgu na różne głosy i twarze za pomocą rezonansu magnetycznego. Helen Blank wyjaśnia odkrycie bezpośredniego połączenia, złożonego z wiązek włókien, między obszarami rozpoznawania głosu i twarzy: "Szczególnie interesującym jest fakt, że obszar rozpoznawania twarzy wydaje się być ściślej powiązany z regionami zaangażowanymi w identyfikację głosu, mimo tego, że są one bardziej oddalone od siebie niż obszary przetwarzające informacje pochodzące z głosów na bardziej ogólnym poziomie." To oznacza, że możemy wykorzystywać to połączenie w codziennym życiu, kiedy na przykład rozmawiamy z kimś przez telefon i wyobrażamy sobie jednocześnie twarz rozmówcy. Zespół z Instytutu im. Maxa Planka zamierza teraz przeanalizować zawiłości tej wymiany informacji między "wydziałami" twarzy i głosu w naszym mózgu oraz planuje odpowiednie prace w ramach przyszłych badań. Te nowe dane na temat funkcji mózgu mogą przyczynić się do innowacji w technologii komputerowej i udoskonalić rozpoznawanie osób przez maszyny. Zespół podkreśla również, że lepsze poznanie funkcjonowania mózgu podczas wykonywania podstawowych zadań, takich jak rozpoznawanie osób, może przynieść korzyści także środowisku medycznemu. "Odkrycie jest interesujące dla badań nad rzadkimi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak prozopagnozja i fonagnozja, które uniemożliwiają ludziom rozpoznawanie innych osób na podstawie ich twarzy lub głosów" - wyjaśnia Helen Blank.Więcej informacji: Instytut Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka (MPI): http://www.cbs.mpg.de/index.html

Kraje

Niemcy