CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Zaproszenie do składania wniosków w zakresie wsparcia strategii monitorowania i oceny ERBN (aspekty genderowe)

Komisja Europejska ogłosiła Zaproszenie do składania wniosków w zakresie wsparcia strategii monitorowania i oceny Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) (aspekty genderowe). Badania powinny skoncentrować się na aspektach genderowych dotyczących struktur kariery zawodow...

Komisja Europejska ogłosiła Zaproszenie do składania wniosków w zakresie wsparcia strategii monitorowania i oceny Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) (aspekty genderowe). Badania powinny skoncentrować się na aspektach genderowych dotyczących struktur kariery zawodowej i jej ścieżek w przypadku kobiet i mężczyzn będących beneficjentami grantów ERBN, odrzuconych wnioskodawców o grant ERBN oraz potencjalnych wnioskodawców, którzy nigdy nie ubiegali się o grant jako grupy kontrolnej. Badania mogą być ograniczone, niemniej powinny obejmować naukowców mogących ubiegać się o grant dla początkujących naukowców w dziedzinie nauk przyrodniczych. Ponadto powinny to być badania obserwacyjne obejmujące wszystkie etapy kariery od stopnia naukowego po aktualny status grantobiorców ERBN. Badania mogą objąć: - różnice pod względem publikacji, zaproszeń na konferencje, cytatów, stanowisk, nauczania, finansowania czy rekrutacji; - różnice pod względem mobilności i sieciowania międzynarodowego; - wpływ kariery na równowagę zawodową, kontekst rodzinny czy specyficzne działania wspomagające instytucji goszczących ERBN (np. małżonek, opieka przedszkolna, dodatki na przeprowadzkę itd.); - przerwanie kariery zawodowej i niekonwencjonalne ścieżki kariery zawodowej; - przyszłe perspektywy kariery zawodowej z uwzględnieniem krajowych systemów badawczych. Czas realizacji projektu może wynieść do jednego roku. Przewiduje się, że odpowiedni może być szereg różnych metod, uznając że różne podejścia mogą być właściwe dla różnych dyscyplin. We wszystkich przypadkach oczekiwane wyniki badań powinny mieć wpływ na działania ERBN i nie powinny mieć charakteru teoretycznego.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: Dz.U. Nr C 301 z dnia 12 października 2011 r. i następujące hiperłącze