Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Skuteczniejsze innowacje na rzecz silniejszej Europy

Innowacje i badania naukowe plasują się wysoko w programie europejskim. Niemniej innowacje potrzebują więcej aniżeli tylko badań naukowych, aby pomóc Europie ruszyć do przodu. To było główne przesłanie trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności, który odbył się w dniach 10...

Innowacje i badania naukowe plasują się wysoko w programie europejskim. Niemniej innowacje potrzebują więcej aniżeli tylko badań naukowych, aby pomóc Europie ruszyć do przodu. To było główne przesłanie trzeciego Europejskiego Szczytu Innowacyjności, który odbył się w dniach 10 - 13 października. Wydarzenie, którego motto brzmiało "W kierunku Europejskiego Ekosystemu Innowacji", zostało podzielone na dwie części: jedną zorganizowaną w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Belgia oraz drugą - w Warszawie, Polska w formie konferencji ministerialnej i jednego z czterech wydarzeń flagowych Polskiej Prezydencji. Zwracając się do uczestników konferencji za pośrednictwem filmu wideo, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział: "Innowacje to droga wyjścia z europejskiego kryzysu. Z nadzieją czekamy na wyniki tego szczytu." Wyniki sesji konferencyjnych, które zgromadziły ponad 100 ekspertów z Europy i spoza jej granic zostaną zaprezentowane 6 grudnia w czasie wydarzenia pt. "Konwencja Innowacyjności" pod patronatem Komisji Europejskiej. Konferencja, organizowana przez niezależną platformę non-profit knowledge4innovation (K4I), skupiającą wielu interesariuszy, a wśród nich przedstawicieli europejskiego sektora publicznego, prywatnego i akademickiego, umieściła w centrum zainteresowania kluczowe kwestie mające wpływ na europejskich decydentów, obywateli i przemysł. Barierą, którą Europejczycy muszą pokonać jest fragmentaryzacja systemu innowacji - powiedział Krzysztof Gulda, dyrektor polskiego Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas otwarcia szczytu w Warszawie. Jeżeli Europejczycy chcą pozostać w czołówce światowej stawki, muszą stworzyć faktyczny, wspólny rynek innowacji. "Innowacje to niezwykle złożona koncepcja, która rozciąga się od edukacji po internacjonalizację rynków, angażując w konsekwencji rozmaite obszary polityki, z których tylko jednym są badania naukowe" - wyjaśniał dyrektor zarządzający K4I Roland Strauss. "Chociaż badania naukowe są ważne, istnieje wiele innych elementów niezbędnych dla sukcesu innowacji. Innowacje z definicji oznaczają podejmowanie ryzyka i akceptację porażki." Członek Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij z Holandii, który przewodniczy również forum K4I Parlamentu Europejskiego, zwracając się do uczestników konferencji powiedział, że innowacje zapewniają gospodarce Europy olbrzymi impuls. "Aczkolwiek ważne jest wprowadzenie ram ułatwiających ścieżkę prowadzącą od wiedzy do innowacji, które ostatecznie przekładają się na miejsca pracy i wzrost" - powiedział Van Nistelrooij. Istotnym komponentem zwiększania europejskiej konkurencyjności, pobudzania wzrostu gospodarczego i dostarczania większości innowacji w przemyśle są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) - zdaniem Carlosa Oliveiry, Sekretarz Stanu ds. Przedsiębiorczości, Konkurencyjności i Innowacji Portugalii. "Stosunki między MŚP a dużymi korporacjami to kluczowy element, jeżeli chodzi o wpływ, jaki mogą one wywrzeć na innowacje" - powiedział Oliveira. Członkini zarządu forum K4I i europarlamentarzystka, Danuta Hübner z Polski, podkreśliła wagę konkurencyjności, która jest '"siłą utrzymującą i generującą wzrost". Umieszczenie innowacji na czele listy zadań programu rozwoju Europy nie jest zaskoczeniem. W czasie konferencji zajęto się również tym, jak istotne dla Europy jest wyznaczenie ścieżki, którą niedługo podążą nasi przyszli naukowcy, decydenci i przedsiębiorcy. "To młodych ludzi najbardziej dotyczą bieżące osiągnięcia i fakt, że europejskie talenty będą musiały znaleźć odpowiedzi na nadchodzące wyzwania" - powiedział Hans van der Loo, Wiceprzewodniczący Biura Łącznikowego UE, Shell International. "Uczniowie muszą być przygotowani na stanowiska pracy, które jeszcze nie istnieją i na rozwiązywanie problemów, których nie są jeszcze świadomi. Przyszłość nie jest linearna, tylko wykładnicza. Najważniejszym ogniwem jest talent ludzi i problemy stające przed społeczeństwem." Członek zarządu forum K4I i europarlamentarzysta, Alojz Peterle ze Słowenii, podkreślił, że doskonalenie funkcjonowania społeczeństwa pomoże w osiągnięciu celów z różnych dziedzin. "Jeżeli nie poszanujemy społecznego kontekstu problemu, nigdzie nie zajdziemy" - stwierdził Peterle.Więcej informacji: knowledge4innovation: http://www.knowledge4innovation.eu/EIS/SitePages/eis2011_home.aspx Unia Innowacji: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

20 Lipca 2011