CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Drzewa i ich rola w odfiltrowywaniu zanieczyszczeń

Wyniki nowych badań brytyjskich pokazują, że drzewa w Londynie mogą poprawiać jakość powietrza poprzez odfiltrowywanie cząstek stałych z zanieczyszczeń. Wyniki badań, zaprezentowane w listopadowym wydaniu czasopisma Landscape and Urban Planning, stanowią dorobek projektu BRIDG...

Wyniki nowych badań brytyjskich pokazują, że drzewa w Londynie mogą poprawiać jakość powietrza poprzez odfiltrowywanie cząstek stałych z zanieczyszczeń. Wyniki badań, zaprezentowane w listopadowym wydaniu czasopisma Landscape and Urban Planning, stanowią dorobek projektu BRIDGE (Wspieranie zrównoważonego procesu planowania urbanistycznego uwzględniające metabolizm miejski), który otrzymał 3,1 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Metodologia opracowana w ramach tych badań umożliwia naukowcom przewidywanie ilości zanieczyszczeń, które będzie można usuwać w przyszłości w obliczu zmian klimatu i nasilenia emisji. Cząstki stałe w zanieczyszczeniach oddziałują na zdrowie ludzi. Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton, Wlk. Brytania, twierdzą że drzewostan miejski na obszarze Greater London Authority (GLA) może co roku usuwać z powietrza od około 850 do 2.000 ton cząstek stałych (PM10). Zasadzenie w nadchodzących latach większej liczby drzew wzdłuż ulic Londynu, jak i w całej Anglii, to krok w dobrym kierunku. Takie działanie pomogłoby osiągnąć cele wyznaczone przez GLA: zasadzić więcej drzew do roku 2050. Plan wsparłby również inicjatywę "Wielkie Sadzenie Drzew" (ang. Big Tree Plant), podjętą przez rząd Wlk. Brytanii pod kierunkiem Davida Camerona. Dane sugerują, że znacznie poprawiłaby się jakość powietrza w przyszłości pod względem usuwania PM10, gdyby drzewa zostały zasadzone na najbardziej zanieczyszczonych obszarach GLA. Należy zauważyć, że wykorzystanie różnorodnych drzew, w tym zimozielonych takich jak sosna i dąb wiecznie zielony, byłoby nawet lepszym wyborem, by zapewnić powodzenie tej akcji. "Drzewa ewoluowały, by usuwać dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery, a zatem nie powinna zaskakiwać ich wysoka sprawność w eliminowaniu cząstek stałych" - zauważa współautorka raportu z badań, profesor Gail Taylor z Uniwersytetu w Southampton. "Drzewa, które zachowują listowie przez cały rok są narażone na większą ilość zanieczyszczeń, a przez to pochłaniają ich więcej. Skuteczność baldachimu drzew można zoptymalizować poprzez wykorzystanie wielu różnych gatunków drzew i podejść opartych na modelowaniu." W ramach ostatnich badań naukowcy przedstawili prognozy absorpcji PM10 w kontekście przyszłych scenariuszy klimatycznych dla pięciu scenariuszy sadzenia drzew w Londynie. Przyjęcie danych sezonowych zamiast godzinowych miało, zdaniem zespołu, niewielki wpływ na modelowane, roczne osadzanie się zanieczyszczeń na drzewnych baldachimach w mieście. To ich zdaniem skłania do uznania, że absorpcję zanieczyszczeń można szacować w innych miastach - także jej przyszłe wartości - nawet tam gdzie brak jest danych godzinowych. "Wiemy, że cząstki stałe mogą szkodzić zdrowiu człowieka, zaostrzając na przykład astmę, a obniżenie ekspozycji mogłoby przynieść rzeczywiste korzyści w niektórych miejscach, np. na obrzeżach szkolnych placów zabaw" - wskazuje współautor Peter Freer-Smith, kierownik naukowy Forest Research (Forest Commission) i profesor wizytujący na Uniwersytecie w Southampton. "Miejskie zieleńce i drzewa zapewniają szersze spektrum korzyści, a ostatnie badania potwierdzają, że poprawa jakości powietrza jest jedną z nich i pomogą nam również optymalnie ją wykorzystać w przyszłości." Koordynatorem projektu BRIDGE jest Foundation For Research and Technology-HELLAS na Krecie, Grecja, a w skład konsorcjum weszli partnerzy z Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Wlk. Brytanii i Włoch. Projekt został dofinansowany z budżetu Programu Środowiskowego i Zarządzania Zasobami Naturalnymi DG ds. Badań Naukowych i Innowacji.Więcej informacji: Uniwersytet w Southampton: http://www.soton.ac.uk/ Big Tree Plant: http://thebigtreeplant.direct.gov.uk/index.html BRIDGE: http://www.bridge-fp7.eu/

Kraje

Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Polska, Portugalia