Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaproszenie do ubiegania się o granty badawcze na kontynuację badań ERBN

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do ubiegania się o granty badawcze na kontynuację badań Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Prowadzenie projektów niekonwencjonalnych lub wysokiego ryzyka to uznany sposób na promowanie znaczących postępów naukowych, niemniej wiele instytucji finansujących napotyka trudności w zapewnieniu wystarczających środków na finansowanie tego typu celów.

Granty na kontynuację badań Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych mają przyczyniać się do znaczących postępów w pionierskich obszarach wiedzy i pobudzać nowe, efektywne ścieżki analizy oraz nowe metody i techniki, w tym niekonwencjonalne podejścia i badania na styku uznanych dyscyplin.

Poprzez przyznawanie grantów wyłączenie na podstawie konkurencyjnego kryterium doskonałości, ERBN ustanowi wyraźne wzorce jakości, które pomogą w podniesieniu poziomu wszystkich europejskich badań naukowych. W ten sposób granty uzupełnią i zapewnią wartość dodaną realizowanym schematom finansowania i inwestycjom na szczeblach krajowym i europejskim.

Obok wiodących naukowców o ustalonej pozycji w Europie wśród beneficjentów mają znaleźć się osoby powracające z europejskiej "diaspory", które pragną osiąść w Europie. Ponadto ERBN dąży przede wszystkim do wspierania doskonałych wniosków, które wiążą się z rozpoczęciem nowej działalności badawczej w UE lub w krajach stowarzyszonych przez głównego badacza, który przenosi się z państwa trzeciego do UE lub kraju stowarzyszonego.

Powiązane informacje

Programy

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę