Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Znaleziono powiązanie między czynnikiem wzrostu śródnabłonka naczyniowego a regulacją komórek macierzystych raka skóry

Odkrycie sposobu regulacji nowotworowych komórek macierzystych i rozwoju nowotworów to jedno z największych wyzwań stojących przed onkologami. Naukowcy z Belgii, we współpracy z kolegami z Niemiec, rzucili niedawno światło na zasadniczą rolę czynnika wzrostu śródnabłonka naczy...

Odkrycie sposobu regulacji nowotworowych komórek macierzystych i rozwoju nowotworów to jedno z największych wyzwań stojących przed onkologami. Naukowcy z Belgii, we współpracy z kolegami z Niemiec, rzucili niedawno światło na zasadniczą rolę czynnika wzrostu śródnabłonka naczyniowego (VEGF) w regulacji komórek macierzystych raka skóry. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Nature, zostały dofinansowane z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla początkujących naukowców o wartości 1,6 mln EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE w ramach wsparcia projektu CANCERSTEM (Komórki macierzyste w zapoczątkowywaniu i rozwoju nabłoniaka). Odkrycia ujawniają podwójną rolę molekuły VEGF w stymulowaniu rozwoju komórek macierzystych raka skóry i rozwoju nowotworów, co może mieć znaczące implikacje dla profilaktyki i leczenia różnych nowotworów skóry. Wyniki wcześniejszych badań sugerują, że płaskonabłonkowy rak skóry zawiera specyficzne komórki nowotworowe, tak zwane "nowotworowe komórki macierzyste", które wykazują większy potencjał do samoodnawiania i przyczyniają się do rozwoju nowotworów. Aczkolwiek brakowało informacji na temat precyzyjnych mechanizmów, które regulują funkcje nowotworowych komórek macierzystych... dotychczas. Naukowcy pracujący pod kierunkiem Institut de Recherche Interdisciplinaire en Biologie Humaine et Moléculaire (IRIBHM) przy Université libre de Bruxelles w Belgii odkryli nowe powiązanie między rozwojem komórek macierzystych raka skóry a VEGF. Dr Benjamin Beck z IRIBHM wraz z kolegami odkrył, że komórki macierzyste raka skóry charakteryzują się wysokim poziomem ekspresji VEGF, molekuły normalnie stymulującej powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Po genetycznym usunięciu ekspresji VEGF komórek nowotworowych zespół odkrył, że komórki macierzyste raka skóry szybko zanikły z powodu defektu w ich zdolności odnawiania się. To z kolei spowodowało regresję nowotworu. Dr Beck, naczelny autor raportu z badań, powiedział: "Niezwykle ekscytujące było obserwowanie całkowitego zaniku nowotworów zaledwie dwa tygodnie po leczeniu." Receptor, który wiąże VEGF, tzw. Neuropilina-1, cechuje się również silną ekspresją w komórkach macierzystych raka skóry i jest potrzebny do stymulowania odnowy nowotworowych komórek macierzystych i rozwoju nowotworów - według naukowców. Naukowcy odkryli, że Neuropilina-1 odgrywa kluczową rolę w zapoczątkowywaniu i rozwoju nowotworów. Zespół twierdzi, że chociaż sygnalizacja VEGF w komórkach śródnabłonkowych jest potrzebna nowotworom pośrednio do utrzymania dopływu krwi, jego wytwarzanie i sygnalizacja w nowotworowych komórkach macierzystych również stymuluje bezpośrednio odnowę nowotworowych komórek macierzystych i rozwój nowotworów. "Terapie anty-VEGF są obecnie wykorzystywane w leczeniu nowotworów" - wyjaśnia dr Cédric Blanpain z IRIBHM, autor naczelny raportu z badań. "Te nowe wyniki niosą istotne implikacje dla profilaktyki i leczenia różnych nabłoniaków, gdyż nowe metody leczenia blokujące funkcje VEGF i/lub Neuropiliny-1 w komórkach nowotworowych mogą okazać się skuteczniejsze w leczeniu niektórych nowotworów w porównaniu do strategii terapeutycznych blokujących funkcję VEGF jedynie w komórkach śródnabłonkowych." Wkład w badania wnieśli również eksperci z Flandryjskiego Instytutu Biotechnologii (VIB), Uniwersytetu Gandawskiego i Vesalius Research Center w Belgii oraz Kliniki Medycznej i Instytutu Biologii Nowotworów przy Uniwersyteckim Centrum Medycznym Hamburg-Eppendorf w Niemczech.Więcej informacji: IRIBHM: http://iribhm.org/ Nature: http://www.nature.com/

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły