CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Pomiar emisji gazów cieplarnianych - dwa nowe projekty unijne w centrum uwagi

Właśnie rozpoczęła się realizacja dwóch nowych projektów finansowanych ze środków unijnych, których celem jest analiza sposobu wykonywania pomiarów gazów cieplarnianych. Pierwszy z projektów zatytułowany AMITRAN (Metodologie oceny TIK w transporcie wielomodułowym - od zachow...

Właśnie rozpoczęła się realizacja dwóch nowych projektów finansowanych ze środków unijnych, których celem jest analiza sposobu wykonywania pomiarów gazów cieplarnianych. Pierwszy z projektów zatytułowany AMITRAN (Metodologie oceny TIK w transporcie wielomodułowym - od zachowania użytkownika po obniżenie poziomu CO2) ma zapewnić podbudowę naukową szacunkowej oceny emisji dwutlenku węgla (CO2) poprzez opracowanie metodologii oceny wpływu TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) oraz ITS (inteligentnych systemów transportu) na emisje CO2 w sektorze transportu. Projekt AMITRAN, który zgromadził partnerów z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Rumunii, otrzymał 1.900.000 EUR dofinansowania z tematu "TIK" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Wdrażanie TIK może przyczynić się do mniejszej emisyjności i większej wydajności transportu oraz pomóc w poprawie bezpieczeństwa, zarządzaniu zapotrzebowaniem na transport oraz zapewnieniu niezawodności przewozu i płynności ruchu. Wykorzystanie TIK w sektorze transportu obejmuje zastosowanie technologii w systemach nawigacji i informacji o ruchu drogowym i przepustowości, doradztwie drogowym w zakresie wspierania kierowców w przechodzeniu na ekologiczny styl jazdy, logistyce i systemach zarządzania flotą, doskonaleniu synchronizacji sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniach, rezerwacji miejsc parkingowych oraz uiszczaniu opłat drogowych. Koordynatorka projektu AMITRAN, Gerdien Klunder z Holenderskiej Organizacji Stosowanych Badań Naukowych (TNO), przedstawiła tło projektu: "ITS to szybko rozwijająca się dziedzina, w ramach której opracowywanych jest wiele technologii i aplikacji, gdzie sporo z nich już trafiło na rynek. Mimo to, brak jest spójnej metodologii umożliwiającej naukowcom ocenę potencjalnych emisji CO2, które można by obniżyć dzięki wdrożeniu takich technologii, a informacje te mają zasadnicze znaczenie dla decydentów na przykład w kontekście zawieranych porozumień w sprawie zmian klimatu." Han Zwijnenberg, inny naukowiec z TNO, zauważa: "Chociaż są modele ruchu i emisji uwzględniające konkretne aspekty systemu mobilności, problematyczne są ich punkty styczne. Projekt AMITRAN zapewni modelom możliwość wzajemnego 'komunikowania się', aby zapewnić wyczerpującą i precyzyjną ocenę redukcji emisji w cyklu 'od źródła do koła'." Końcowym wynikiem projektu będzie ogólnodostępna lista kontrolna i podręcznik do wykorzystania w przyszłych projektach. Posłużą one za punkt odniesienia w ocenianiu korzyści z ITS pod względem redukcji emisji CO2 w transporcie pasażerskim, a także drogowym, kolejowym i frachtowym. Podczas gdy największą uwagę mediów skupia CO2, szkodliwe oddziaływanie innych gazów cieplarnianych wymaga również pilnego rozwiązania. Z tego względu inna, nowa inicjatywa finansowana ze środków unijnych dąży do wypracowania precyzyjnych pomiarów takich gazów cieplarnianych jak metan i tlenek azotu. Projekt INGOS (Zintegrowany system obserwacji gazów cieplarnianych innych niż CO2) został dofinansowany na kwotę niemal 8 mln EUR z tematu "Infrastruktury" 7PR i zgromadził instytucje partnerskie z 14 krajów: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch. Do tej pory dane dotyczące tych gazów cieplarnianych bazowały w dużej mierze na obliczeniach szacunkowych. Projekt INGOS ma zapewnić faktyczne pomiary emisji w krajach uczestniczących. Wykonane zostaną pomiary z wieży, szczytów, masztów i innych istotnych punktów w Europie, a sieć będzie również pracować z modelami komputerowymi, aby zapewnić precyzyjny obraz tego, gdzie powstają emisje i w jakiej ilości. Rozpoczęcie tych dwóch nowych projektów pokazuje, że zarówno wzdłuż arterii transportowych Europy, jak i poza nimi, dokładne pomiary wszystkich gazów cieplarnianych mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów unijnych dotyczących działań w dziedzinie klimatu. Projekty AMITRAN i INGOS stawiają sobie za cel posunięcie naprzód badań naukowych w zakresie najważniejszych i najpilniejszych wyzwań, w obliczu których staje dzisiaj UE. Komisja Europejska zaproponowała ambitny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora transportu o 60% w latach 1990 - 2050. Niemniej przy obecnym poziomie emisji pochodzących z transportu, który jest o 27% wyższy od tego z roku 1990, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.Więcej informacji: ERTICO-ITS Europe: http://www.ertico.com/ Krajowe Laboratorium Zrównoważonej Energii Risø: http://www.risoe.dtu.dk/

Kraje

Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Włochy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja