CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Wspieranie biopaliw na rzecz zrównoważonej energii i środowiska

Europejczycy wierzą w zrównoważone środowisko, a sposobem na zapewnienie jego przyszłości jest promowanie i budowanie źródeł energii opartych na biomasie odpadowej. Cel ten jest wspierany przez projekt BIOBOOST (Energia oparta na biomasie pośrednikiem w zwiększaniu produkcji b...

Europejczycy wierzą w zrównoważone środowisko, a sposobem na zapewnienie jego przyszłości jest promowanie i budowanie źródeł energii opartych na biomasie odpadowej. Cel ten jest wspierany przez projekt BIOBOOST (Energia oparta na biomasie pośrednikiem w zwiększaniu produkcji biopaliw). Mający rozpocząć się wraz z początkiem 2012 r. projektu BIOBOOST, poświęcony będzie opracowaniu nowych nośników energii, generujących wysokoenergetyczne produkty pośrednie z biogennych odpadów, ocenie zgodności z zasadami ochrony środowiska i optymalizacji łańcuchów logistycznych. Partnerzy BIOBOOST pomogą ostatecznie w zwiększeniu wykorzystania biomasy i odpadów w całej Europie. Projekt uzyskał dofinansowanie na kwotę 5,1 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Pracujący pod kierunkiem Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) w Niemczech zespół BIOBOOST zajmie się przekształcaniem biomasy odpadowej w nośniki energii do produkcji wysokiej jakości paliw i chemikaliów, nadających się do silników oraz do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Prace będą uzupełnieniem koncepcji bioliq(R) instytutu KIT, która stawia sobie za cel produkcję nowych paliw do silników Diesla i Otto z odpadów biogennych, takich jak słoma. "Ze względu na większy dostęp do użytecznych odpadów i szersze spektrum zastosowania nośników energii, projekt ten doskonale wpisuje się w nasze przedsięwzięcie bioliq(R) w Karlsruhe" - zauważa dr Ralph Stahl z Instytutu Badań i Technologii Katalizy (IKFT) przy KIT. "Obydwa projekty w idealny sposób będą czerpać korzyści z siebie nawzajem." Zespół wykorzysta odpady biogenne do produkcji różnorodnych, wysokoenergetycznych produktów pośrednich. Naukowcy przetestują i ocenią je również na przykład pod kątem ich użyteczności w procesie bioliq(R). Oprócz BioSynCrude(R) produkowanego poprzez pirolizę błyskową w procesie bioliq(R), projekt BIOBOOST skoncentruje się na wytwarzaniu, optymalizacji i ocenie również innych produktów, a także na ewaluacji wydajności ekonomicznej całego procesu. Działania te pomogą partnerom projektu w dążeniu do zwiększenia wykorzystania biomasy i odpadów w przyszłości. Konsorcjum BIOBOOST stawi czoła temu problemowi w kilku etapach. Najpierw naukowcy skupią swoje działania na koncentracji energii, bowiem biomasa odpadowa (np. słoma) jest rozproszona przestrzennie i zawiera niewielkie ilości energii. Odpady biogenne są przekształcane na koks i ropę w zdecentralizowanych obiektach za pomocą pirolizy lub koksowania. Produkty są mieszane, aby powstały wysokoenergetyczne materiały pośrednie, zawierające do 90% energii przechowywanej w biomasie. Nośniki energii można poddawać dalszemu przetwarzaniu po przeniesieniu ich do centralnej lokalizacji, gdzie są wykorzystywane na dużą skalę. Transport realizowany jest w sposób jak najbardziej opłacalny. Prócz wytwarzania paliwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb, takiego jak benzyna, paliwo lotnicze czy olej napędowy, zespół BIOBOOST przyjrzy się produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów, a mianowicie propylenu, metanolu i etylenu. Projekt BIOBOOST, którego zakończenie zaplanowano na 2015 r., zgromadził ekspertów z Austrii, Finlandii, Grecji, Holandii, Niemiec i Polski.Więcej informacji: Karta informacji o projekcie BIOBOOST w serwisie CORDIS - proszę kliknąć: tutaj: Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT): http://www.kit.edu/english/

Kraje

Austria, Niemcy, Grecja, Finlandia, Niderlandy, Polska