CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Energia fal morskich rośnie w siłę - połowa gniazd generatora Wave Hub już zajęta

Ostatnio zajęte zostały dwa z czterech gniazd przybrzeżnego stanowiska testowego energii morskiej, podłączonego do sieci dystrybucyjnej, które sfinansowane zostało ze środków unijnych. Generator Wave Hub, zlokalizowany u wybrzeży Kornwalii w Wlk. Brytanii to największe tego ty...

Ostatnio zajęte zostały dwa z czterech gniazd przybrzeżnego stanowiska testowego energii morskiej, podłączonego do sieci dystrybucyjnej, które sfinansowane zostało ze środków unijnych. Generator Wave Hub, zlokalizowany u wybrzeży Kornwalii w Wlk. Brytanii to największe tego typu stanowisko testowe na świecie. Dofinansowanie w wysokości 23 mln EUR pochodzi z budżetu celu "Konwergencja" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który koncentruje się na wspieraniu zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju gospodarczego i tworzeniu stałych miejsc pracy. Generator Wave Hub to wspólna infrastruktura morska do demonstracji i sprawdzania szerokiego wachlarza urządzeń generujących energię z fal morskich przez dłuższy okres. Usytuowany 16 kilometrów od wybrzeża, składa się z elektrycznego huba na dnie morskim, do którego mogą być dołączane instalacje wykorzystujące ruch fal morskich. Do wynajęcia dostępne są cztery niezależne gniazda, z których każde ma moc od 4 do 5 MW. Łącznie, te cztery gniazda mają moc odpowiadającą zapotrzebowaniu 7.000 gospodarstw domowych na energię elektryczną. Ostatnim przedsiębiorstwem, które dołączyło do udziału w pracach nad generatorem Wave Hub jest irlandzka firma OceanEnergy Limited. Przyłączyło się ono do Ocean Power Technologies (OPT) z siedzibą w Wlk. Brytanii i USA, które to przedsiębiorstwa już złożyły swój podpis na porozumieniu w sprawie podłączenia konwertera PowerBuoy do generatora Wave Hub. Przez ostatnie trzy lata firma OceanEnergy testowała swój prototyp konwertera OE Buoy w skali 1:4 w zatoce Galway w Irlandii. Testy uzyskały wsparcie z finansowanego ze środków unijnych projektu CORES (Komponenty do systemów oceanicznej energii odnawialnej), który otrzymał grant o wartości ponad 4,5 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) Teraz konwerter OE Buoy zostanie przetestowany w praktyce z generatorem Wave Hub, który zasadniczo jest gigantycznym "gniazdem wtykowym" na dnie morskim, połączonym z krajową siecią dystrybucyjną na lądzie za pomocą podwodnego kabla poprowadzonego po dnie morskim o wadze 1.300 ton i długości 25 km. Konwerter OE Buoy wykorzystuje zasadę kolumny oscylacyjnej. Fale wpływają do podmorskiej komory, wypychają powietrze przez turbinę na powierzchni i wytwarzają energię elektryczną. Cofające się fale wytwarzają podciśnienie, wciągając ponownie powietrze przez turbinę. Dzięki zastosowanej technologii turbina wiruje w sposób ciągły, niezależnie od kierunku przepływu powietrza. To podnosi sprawność i oznacza wykorzystanie zaledwie jednej ruchomej części, minimalizując koszty konserwacji. Unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, wizytowała konwerter OE Buoy w listopadzie 2010 r. w toku realizacji projektu CORES. Claire Gibson, dyrektor naczelna generatora Wave Hub, tak skomentowała zajęcie drugiego gniazda: "Mam przyjemność potwierdzić nasze partnerstwo z OceanEnergy Limited i z niecierpliwością czekam na wspieranie ich w podłączaniu się do generatora Wave Hub jeszcze w tym roku. Przedsiębiorstwo OceanEnergy przeprowadziło trzyletnie testy prototypu w warunkach morskich i jest gotowe do podjęcia kolejnego kroku w ramach projektu Wave Hub z pełnowymiarowym urządzeniem. Jeżeli wszystko przebiegnie jak należy, spodziewamy się, że firma OceanEnergy podłączy cały szereg urządzeń do generatora Wave Hub. Wspierając w tym zakresie firmę OceanEnergy możemy przeprowadzić obecnie pełne testy procedur operacyjnych i ustalić proces pozyskiwania zezwoleń morskich. Wspomoże to i przyspieszy kolejne podłączenia do generatora Wave Hub." Dzięki długim odcinkom linii brzegowej graniczącej bezpośrednio z Oceanem Atlantyckim, Wlk. Brytania i Irlandia mają dobre warunki do promowania rozwoju energetyki morskiej, bowiem sztormy w głębi Atlantyku wywołują fale, które ostatecznie docierają do ich wybrzeży. Wykorzystanie energii fal może zapewnić na wiele nadchodzących lat bezpieczne dostawy ekologicznej energii elektrycznej - takiej, która nie wiąże się z emisją zanieczyszczających gazów cieplarnianych do zapchanej już atmosfery Ziemi. Wspieranie i zachęcanie do tego typu technologii ma kluczowe znaczenie, jeżeli UE ma osiągnąć cel zaspokajania 20% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do roku 2020. Technologia fal morskich jest nadal stosunkowo młoda, stąd by te systemy mogły robić postępy w kierunku pełnego urynkowienia muszą być skutecznie rozwijane w formie jednostek nadających się do masowej produkcji. Poseł Parlamentu Europejskiego (PPE) z Irlandii, Phil Prendergast z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) pochwalił wsparcie testów OE Buoy z budżetu 7PR i zwrócił uwagę na nadrzędne korzyści, jakie przyniesie partnerstwo między OceanEnergy a Wave Hub: "UE zapewniła ponad 1,4 mln EUR irlandzkim uczestnikom, którzy współpracują nad badaniami naukowymi i rozwojem tego światowej klasy produktu. Inwestycja opłaca się bez wątpienia, gdyż podobne projekty zaowocowały namacalnymi wynikami, które przyniosą korzyści całej Europie. Porozumienie OceanEnergy to również sukces irlandzkiego sektora badań naukowych i rozwoju, zwłaszcza w świetle niedawnych propozycji przedłożonych w ramach 'Horyzontu 2020' - nowego, europejskiego programu B+R."Więcej informacji: OceanEnergy: http://www.oceanenergy.ie/

Kraje

Irlandia