Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odkrycie starożytnych narzędzi rzuca światło na rybackie zajęcia

W ramach nowych, międzynarodowych badań w stolicy Rosji, Moskwie, odkryto starożytne niewody i samołówki. Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) udokumentowali zestawy sprzętu pochodzącego sprzed ponad 7.500 lat. Twierdzą, że choć jest b...
Odkrycie starożytnych narzędzi rzuca światło na rybackie zajęcia
W ramach nowych, międzynarodowych badań w stolicy Rosji, Moskwie, odkryto starożytne niewody i samołówki. Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) udokumentowali zestawy sprzętu pochodzącego sprzed ponad 7.500 lat. Twierdzą, że choć jest bardzo stary, to charakteryzuje się ogromną złożonością techniczną. Odkrycie pogłębia wiedzę na temat roli rybactwa w osadach europejskich we wczesnym holocenie, około 10.000 lat temu. Informacje będą szczególnie przydatne dla poznania obszarów, na których mieszkańcy w ogólne nie trudnili się rolnictwem niemal do epoki żelaza.

"Do tej pory sądzono, że osady grup mezolitycznych były raczej sezonowe niż stałe" - zauważa dr Ignacio Clemente, naukowiec z CSIC. "Wedle wyników uzyskanych w trakcie prac wykopaliskowych, zarówno w okresie mezolitycznym, jak i neolitycznym, grupy ludzi zamieszkujące dorzecze Dubnej w pobliżu Moskwy, prowadziły produktywne zajęcia przez okrągły rok."

Dr Clemente wraz z kolegami twierdzi, że mieszkańcy tego obszaru, nazywanego Zamostje 2, preferowali letnie i zimowe łowy w okresach neolitycznym i mezolitycznym. Wiosną i wczesnym latem łowili ryby, a pod koniec lata i jesienią zbierali dzikie jagody.

"Sądzimy, że rybactwo odgrywało kluczową rolę w gospodarce tych społeczności - mówi dr Clemente - gdyż dawało produkt uniwersalny, łatwy do zakonserwowania, suszenia i wędzenia, a także przechowywania do późniejszego spożycia."

W toku badań prowadzonych ponad 36 miesięcy, naukowcy odkryli przedmioty codziennego użytku, takie jak talerze i łyżki, narzędzia, broń myśliwską i przyrządy rybackie. Wszystkie te przedmioty były wykonane z krzemienia i innych kamieni oraz z kości i drewnianych drągów.

"Udokumentowany sprzęt rybacki wskazuje na wysoce rozwiniętą technologię, przeznaczoną do stosowania różnych technik rybackich" - wyjaśnia dr Clemente. "W szczególności zwracamy uwagę na odkrycie bardzo dobrze zachowanych, dwóch dużych, drewnianych samołówek (rodzaj plecionego koszyka z sosnowymi wędkami wykorzystywanymi do połowu ryb), które pochodzą sprzed 7.500 lat. Są jednymi z najstarszych znalezisk na tym obszarze i bez wątpienia jednymi z najlepiej zachowanych, gdyż nadal posiadają część wiązań z włókien roślinnych."

Zespół odkrył również wiele przedmiotów związanych z łapaniem i obróbką ryb, np. haki, harpuny, obciążniki, pływaki, igły do wyrobu i naprawy sieci oraz noże z żeber łosi do skrobania i oczyszczania ryb.

Według naukowców, jednym z zadziwiających wyników prac na stanowisku Zamostje 2 jest zachowanych kilka materiałów organicznych, takich jak kości, drewno, liście drzew i skamieniały kał. Szczególnie dotyczy to pozostałości ryb.

"Odkryte przez nas pozostałości ichtiologiczne dały nam pojęcie o odsetku białka, jakie ryby zapewniały w diecie prehistorycznej populacji" - skonstatowali naukowcy. "Co więcej, te pozostałości pomogą nam przeprowadzić badanie pod kątem, między innymi, klasyfikacji gatunków, ilości i wielkości połowów oraz okresu połowowego. Te szczegóły są nieodzowne do oceny roli, jaką odgrywało rybactwo w gospodarce tych grup ludzi."

Wkład w badania wnieśli eksperci z Francji, Hiszpanii i Rosji.

Źródło: Hiszpańska Krajowa Rada Badawcza (CSIC)

Powiązane informacje

Kraje

  • Hiszpania, Francja, Rosja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę