Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowy finansowany ze środków UE projekt ma na celu zbadanie podziału embrionalnych komórek macierzystych

Naukowcy rozpoczęli właśnie realizację finansowanego ze środków UE projektu, w ramach którego będą badać różne sposoby podziału embrionalnych komórek macierzystych. Podział embrionalnych komórek macierzystych i tworzenie tkanki odbywa się w ramach procesu nazywanego różnicow...

Naukowcy rozpoczęli właśnie realizację finansowanego ze środków UE projektu, w ramach którego będą badać różne sposoby podziału embrionalnych komórek macierzystych. Podział embrionalnych komórek macierzystych i tworzenie tkanki odbywa się w ramach procesu nazywanego różnicowaniem. Każda komórka macierzysta może różnicować się na różne rodzaje komórek tkankowych, takich jak neurony, mięśnie czy naczynia krwionośne, a mechanizmy molekularne decydujące o losie danej komórki są bardzo złożone. Projekt 4DCELLFATE ("Całościowe poznanie roli kompleksów PRC i NuRD w różnicowaniu komórek macierzystych w stanie zdrowia i choroby") otrzymał prawie 12 mld euro ze środków tematu "Zdrowie" siódmego programu ramowego (7PR). Naukowcy będą badać skomplikowane i dynamiczne mechanizmy białkowe kontrolujące najwcześniejsze etapy różnicowania: kompleksy PRC (polycomb repressive complex) oraz NuRD (nucleosome remodelling and deacetylase), które pełnią decydującą rolę w aktywowaniu i dezaktywowaniu genów w odpowiednim momencie i w odpowiednich typach komórek. Znając wpływ tych kompleksów na los komórki, naukowcy mogą stworzyć modele dla różnych chorób, np. raka. Modele takie można wykorzystać zarówno do dalszych badań, jak i do tworzenia indywidualnie dobranych metod leczenia. W skład konsorcjum projektu wchodzą przedstawiciele środowisk akademickich i branżowych z Belgii, Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa. Konsorcjum obejmuje osiem laboratoriów naukowych, trzy małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) o profilu badawczym oraz jedną dużą firmę farmaceutyczną. Koordynator projektu Luciano Di Croce z Centrum Regulacji Genomicznej (CRG) w Barcelonie komentuje nowy projekt: "Ta sieć pozwoliła uzyskać optymalne połączenie specjalistycznej wiedzy, laboratoriów, technik i zasobów, dzięki czemu mamy szansę poznać wreszcie mechanizmy rządzące losem komórek i wykorzystać tę wiedzę w medycynie regeneracyjnej". Europejscy badacze będą wspólnie badać, w jaki sposób kompleksy PRC i NuRD funkcjonują w przestrzeni (w genomie) i czasie (podczas różnicowania). W swoich badaniach wykorzystają najnowsze technologie, takie jak biologia strukturalna, mikroskopia świetlna, proteomika, sekwencjonowanie wysokoprzepustowe i modelowanie obliczeniowe. Dzięki bliskiej współpracy, partnerzy projektu 4DCELLFATE będą mogli przekształcić wyniki badań laboratoryjnych bezpośrednio w nowe rozwiązania badawcze i medyczne, skupiając się na tworzeniu nowych narzędzi do modyfikowania genomu, udoskonalonych metodach różnicowania komórek macierzystych, nowych modelach obliczeniowych chorób i na koniec - na nowych lekach. Oprócz stworzenia nowych metod i modeli chorób, zgromadzona w ramach projektu wiedza pomoże naukowcom w opracowaniu cząsteczek, które, hodowane w próbówkach poza organizmem ludzkim (ex vivo), będą lepiej kontrolowały różnicowanie komórek macierzystych. Komórki macierzyste mają ogromny potencjał i są cennym źródłem tkanki ludzkiej. W przyszłości mogą być wykorzystywane do tworzenia tkanek, np. wątroby, w celu badania rozwoju choroby. Mogą także służyć do badania i tworzenia leków, pozwalając na identyfikację błędów w leczeniu i metod usprawniających terapię przy użyciu leków małocząsteczkowych.Więcej informacji: 4DCELLFATE: http://www.4dcellfate.eu/

Kraje

Belgia, Niemcy, Dania, Hiszpania, Włochy, Niderlandy, Szwecja