CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Zaproszenie do składania wniosków do projektu EUCARINET

W ramach projektu EUCARINET (Rozwijanie sieci badawczo-innowacyjnych UE-Karaiby) ogłoszono zaproszenie do składania wniosków o granty podróżne. Granty mają na celu promowanie wymiany między karaibskimi a europejskimi naukowcami oraz zachęcenie do kontaktów między instytucjam...

W ramach projektu EUCARINET (Rozwijanie sieci badawczo-innowacyjnych UE-Karaiby) ogłoszono zaproszenie do składania wniosków o granty podróżne. Granty mają na celu promowanie wymiany między karaibskimi a europejskimi naukowcami oraz zachęcenie do kontaktów między instytucjami badawczymi, aby sprawdzić możliwości wspólnego udziału w Siódmym Programie Ramowym na rzecz badań naukowych i rozwoju technologicznego (7PR) Komisji Europejskiej. Granty podróżne składają się z dwóch elementów: 1. Udział karaibskich naukowców w 2012 r. w dniach informacji i giełdach kooperacyjnych w następujących dziedzinach: - zdrowie; - technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK); - biogospodarka oparta na wiedzy; - energia; - środowisko (w tym zmiany klimatu). 2. Wizyty w konkretnych ośrodkach badawczych / instytucjach, w których istnieją kontakty lub znajomości między grantobiorcą a europejskim bądź karaibskim naukowcem czy grupą badawczą. Granty podróżne to mechanizm ułatwiający dalsze sieciowanie, a nawet wspólne redagowanie wniosków. Projekt EUCARINET to czteroletnie działanie koordynacyjne wspierane przez Komisję Europejską. Jego głównym celem jest zacieśnienie zrównoważonego dialogu bilateralnego między Europą a Karaibami w dziedzinach nauki i technologii.