CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Bioenergia rusza z bloków startowych w Europie Północno-Zachodniej

Redukcja ilości śmieci, które trafiają na wysypiska w Europie jest celem nowego, finansowanego ze środków unijnych projektu poświęconego bioenergii, którego realizacja właśnie się rozpoczęła. W ramach projektu BioenNW (Zaopatrywanie Europy Północno-Zachodniej w lokalną bioener...

Redukcja ilości śmieci, które trafiają na wysypiska w Europie jest celem nowego, finansowanego ze środków unijnych projektu poświęconego bioenergii, którego realizacja właśnie się rozpoczęła. W ramach projektu BioenNW (Zaopatrywanie Europy Północno-Zachodniej w lokalną bioenergię), który gromadzi naukowców z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec i Wlk. Brytanii, przeprowadzona zostanie analiza możliwości wykorzystania jako źródła biopaliwa odpadów, takich jak słoma, drewno, algi czy osady ściekowe, eliminując w ten sposób zależność od produkcji specjalnych upraw spożywczych. Projekt BioenNW został dofinansowany na kwotę ponad 4 mln EUR ze środków programu INTERREG IVB Europa Północno-Zachodnia, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach programu inwestowane są środki w wysokości 355 mln EUR w gospodarczą, środowiskową, społeczną i terytorialną przyszłość Europy Północno-Zachodniej. Program ma na celu współfinansowanie projektów w celu zmaksymalizowania zróżnicowania zasobów terytorialnych Europy Północno-Zachodniej poprzez pokonywanie wspólnych wyzwań we współpracy ponadnarodowej. W ramach projektu utworzono Ośrodki Wsparcia Bioenergii (BSC) w różnych regionach wszystkich pięciu krajów uczestniczących: w West Midlands - Wlk. Brytania, Eindhoven - Holandia, Ile-de-France - Francja, Nadrenii Północnej-Westfalii - Niemcy i w Walonii - Belgia. Ośrodki te mają na celu wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i władz lokalnych w skuteczniejszym i bardziej opłacalnym dostarczaniu lokalnej bioenergii. Wszystkie BSC zapewniają supernowoczesne, demonstracyjne zakłady bioenergetyczne, naukowe obiekty demonstracyjne, narzędzie do wspierania procesu decyzyjnego w zakresie bioenergii, które ma pomóc organizacjom w określeniu najlepszego dla nich rozwiązania bioenergetycznego, obszerną bibliotekę dokumentacyjną i materiały edukacyjne. Projekt stawia sobie za cel promowanie szerszego wykorzystania lokalnej bioenergii i pomoc w uświadamianiu potencjału, jaki istnieje w Europie Północno-Zachodniej pod względem biomasy i jej znaczącego wkładu w podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, obniżenie emisji dwutlenku węgla i tworzenie miejsc pracy. Przedmiotem promocji w ramach projektu będzie przyjmowanie zdecentralizowanych programów cieplno-energetycznych na małą skalę (poniżej 10 MW mocy całkowitej) poprzez nowatorską integrację fermentacji beztlenowej i pirolizy pośredniej. Technologie te umożliwiają wykorzystanie szerokiego zakresu surowców, stwarzających często trudności zarówno w warunkach wiejskich, jak i miejskich, które nie były wcześniej pilotowane w lokalizacjach komercyjnych. Projekt BioenNW przyjmuje innowacyjne podejście poprzez łączenie wyników fermentacji beztlenowej i pirolizy pośredniej przy generowaniu minimalnej ilości odpadów, umożliwiając wykorzystywanie różnorodnych surowców. W ten sposób zostaje obniżona podatność projektu na wahania w dostawie paliwa i rywalizacji z innymi zastosowaniami surowców. Połączenie dwóch technologii przetwórstwa biomasy, które zapewniają znaczącą synergię operacyjną, ekonomiczną i środowiskową może przyspieszyć przyjmowanie się biomasy jako źródła energii. Europejski Instytut Badań nad Bioenergią (EBRI) przy Uniwersytecie Aston w Birmingham jest czołowym partnerem projektu BioenNW. Uruchamiając 28 marca realizację projektu, profesor Andreas Hornung z EBRI powiedział: "Dziedzina bioenergii szybko się rozwija wraz z udanymi instalacjami, innowacyjnymi zastosowaniami i systematycznie pojawiającymi się możliwościami inwestycyjnymi. Projekt BioenNW wspomagać będzie urzeczywistnianie lokalnych inicjatyw bioenergetycznych poprzez dowodzenie, że bioenergia jest naprawdę ekologicznym i zrównoważonym rozwiązaniem energetycznym dla organizacji i społeczności w całej Europie Północno-Zachodniej".Więcej informacji: Uniwersytet Aston: http://www.aston.ac.uk/

Kraje

Belgia, Niemcy, Francja, Niderlandy