Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Insulina może wpływać na przyrost wagi ciała u byłych palaczy

Prawdopodobnie nie będzie błędnym stwierdzenie, że palacze nie chcą rozstać się ze swoją słabością, bo obawiają się, że ich obwód w pasie niechybnie się powiększy. Chociaż wielu naukowców od dawna spekulowało na temat istnienia powiązania metabolicznego między odstawieniem pap...

Prawdopodobnie nie będzie błędnym stwierdzenie, że palacze nie chcą rozstać się ze swoją słabością, bo obawiają się, że ich obwód w pasie niechybnie się powiększy. Chociaż wielu naukowców od dawna spekulowało na temat istnienia powiązania metabolicznego między odstawieniem papierosów a przybieraniem na wadze, żadne badania tego nie udowodniły... aż do tej pory. Zespół naukowy z Austrii odkrył powiązanie między wydzielaniem insuliny a przyrostem wagi po odstawieniu nikotyny. Wypowiadając się 8 maja do delegatów na 15. Międzynarodowym Kongresie Endokrynologicznym (15th International Congress of Endocrinology (ICE)) i 14. Europejskim Kongresie Endokrynologicznym (14th European Congress of Endocrinology (ECE)) we Florencji, Włochy, dr Marietta Stadler ze Szpitala Hietzing w Wiedniu, Austria, stwierdziła, że wraz z zespołem odkryła, iż zmiany w wydzielaniu insuliny mogą wiązać się z przybieraniem na wadze w następstwie rzucenia palenia. Badani byli zdrowymi palaczami, którzy wzięli udział w programie rzucenia palenia. Poddani zostali trzygodzinnym testom tolerancji glukozy (OGTT), kiedy jeszcze palili oraz po upływie trzech i sześciu miesięcy od rzucenia nałogu. Badaczka wraz z zespołem zanalizowała również skład ciała badanych. Zespół zmierzył wydzielanie insuliny przez komórki beta na czczo i po podaniu glukozy. Oceniono także poziom apetytu po zjedzeniu dowolnego posiłku w bufecie. Naukowcy zmierzyli również na czczo poziom kilku hormonów, które odgrywają rolę w regulowaniu poboru energii. "Odkryliśmy, że waga ciała i masa tłuszczu wzrosły po 3 miesiącach niepalenia, odpowiednio o 4% i 22% - stwierdziła dr Stadler - a po upływie 6 miesięcy wzrost wyniósł odpowiednio 5% i 35%". Badaczka zauważyła, iż najbardziej uderzającym odkryciem, jeżeli chodzi o metabolizm, był wzrost pierwszej fazy wydzielania insuliny, następujący po teście obciążenia glukozą, oraz wzrost poboru węglowodanów po posiłku w bufecie u pacjentów, którzy rzucili palenie trzy miesiące wcześniej. Po trzech miesiącach niepalenia badani wykazali znaczącą insulinooporność na czczo, podczas gdy normalna reakcja na podanie insuliny była ograniczona. Wynik nie był taki sam po upływie sześciu miesięcy. "Wskaźnik dynamicznej wrażliwości na insulinę (wrażliwość na insulinę w stanie poposiłkowym) oceniany w czasie OGTT utrzymywał się na niezmienionym poziomie" - zauważyła. "Poziom neuropeptydu-Y (NPY) [2] na czczo wzrósł po upływie trzech miesięcy, ale nie po sześciu. Jesteśmy przekonani, że zmiany w wydzielaniu insuliny mogą być powiązane z podwyższonym łaknieniem węglowodanów i wzrostem wagi doświadczanym przez większość osób, które wcześniej paliły papierosy. Aczkolwiek wzrost wydzielania insuliny i spożycia węglowodanów wydaje się być skutkiem przejściowym rzucenia palenia, gdyż zmiany te nie występują już po upływie sześciu miesięcy, mimo wzrostu wagi uczestników badań". Odkrycia pokazują również, że wzrost wydzielania insuliny nie był już tak wyraźny u osób niepalących od co najmniej 6 miesięcy w porównaniu do tych, które wróciły do palenia tytoniu po zaledwie 90 dniach. "Wszystkie te czynniki służą za wskazówki do zrozumienia procesów metabolicznych przyczyniających się do wzrostu wagi po odstawieniu nikotyny" - mówi dr Stadler. "Im lepiej rozumiemy podstawy biologiczne tego zjawiska, tym większe są szanse na kontrolowanie go". Naukowcy planują następnie porównać badanych z grupą osób niepalących w tym samym wieku. W jakim celu? Aby ustalić, czy funkcja komórek beta zmienia się u osób, które nadal palą, a nie tylko w okresie odstawienia nikotyny. W podsumowaniu dr Stadler stwierdziła: "Zamierzamy również przedyskutować nasze wyniki z ekspertami ds. uzależnień i medycyny behawioralnej, aby zebrać koncepcje i hipotezy na temat powodu wywierania takich skutków metabolicznych przez palenie tytoniu, co pozwoli nam zaplanować badania, które zgromadzą przedstawicieli wielu dyscyplin zaangażowanych w ten istotny obszar badań".Więcej informacji: ICE/ECE: http://www.ice-ece2012.com/ Szpital Hietzing w Wiedniu: http://www.wienkav.at/kav/khr/

Kraje

Austria

Powiązane artykuły