Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania wskazują na możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych

Jesteśmy w stanie zredukować o około 4,5 mln ton rocznie emisje gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych, transportu pasażerskiego i sektora spożywczego do roku 2020, jeżeli wprowadzimy pewne niezbędne zmiany. Takie przesłanie płynie z nowych, fińskich badań, w...

Jesteśmy w stanie zredukować o około 4,5 mln ton rocznie emisje gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych, transportu pasażerskiego i sektora spożywczego do roku 2020, jeżeli wprowadzimy pewne niezbędne zmiany. Takie przesłanie płynie z nowych, fińskich badań, w ramach których przeanalizowano istniejące możliwości obniżenia emisji. Naukowcy z Fińskiego Instytutu Środowiska Naturalnego (SYKE), Krajowego Centrum Badań Konsumenckich oraz Państwowego Instytutu Badań Gospodarczych (VATT) twierdzą, że źródłem największej redukcji w gospodarstwach domowych mogą być zmiany związane z energią. Oszczędzanie ciepła i energii elektrycznej oraz promowanie wśród konsumentów wyboru energooszczędnych urządzeń to kolejne sposoby zapewniania redukcji. Jeżeli chodzi o transport pasażerski, są dwa sposoby obniżenia emisji: zwiększenie opodatkowania samochodów i paliwa oraz wprowadzenie elektronicznego systemu pobierania opłat od użytkowników dróg. Naukowcy wskazują, że emisje związane z sektorem spożywczym można zredukować pod warunkiem wprowadzenia niskoemisyjnej diety zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze usług gastronomicznych. Pomocnym byłoby też przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Zespół uważa, że odkrycia mają istotne znaczenie, zwłaszcza że fiński rząd wprowadził cele dotyczące redukcji emisji na najbliższe lata. Dane sugerują, że łączne emisje Finlandii kształtują się na poziomie 70 mln ton. Gospodarstwa domowe, ruch pasażerski i sektor spożywczy stanowią niemal jedną czwartą, przyjmując odpowiednik w dwutlenku węgla (CO2) - twierdzą naukowcy. Dodają, że całość emisji, jakie można przypisać Finlandii i innym obszarom wynosi 35 mln ton, przy uwzględnieniu całego cyklu eksploatacji produktów i globalnych emisji. W raporcie z badań podkreślają, że choć strategiczne instrumenty wykorzystywane w polityce klimatycznej, ukierunkowane na gospodarstwa domowe, niekoniecznie zostały stworzone dla tego obszaru polityki, to są jednak zazwyczaj wykorzystywane w innych obszarach, w tym w generowaniu dochodów z podatków. Kłopot powiększa również fakt, że instrumenty strategiczne nie są w 100% spójne. Decyzje, które ukierunkowują konsumpcję obywateli są podejmowane w różnych okresach, przyjmując odmienne perspektywy. W toku swoich badań naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie dla ministerstw i agencji na szczeblu centralnym ma promowanie zacieśniania więzów, a następnie ustalanie wspólnych celów redukcji emisji w programach strategicznych. Zespół ustalił na przykład powiązanie między gospodarstwami domowymi a transportem pasażerskim. Naukowcy utrzymują, że poziom emisji pozostaje pod wpływem wyborów, jakich ludzie dokonują w związku ze swoim życiem i pracą oraz tych powiązanych z ilością produkowanej i zużywanej energii. Co się tyczy obniżenia emisji wśród gospodarstw domowych, naukowcy wskazują, że będziemy mogli zaobserwować spadek emisji o 1,3 mln ton, jeżeli wprowadzimy zmiany w systemie ogrzewania oraz przeprowadzimy termomodernizację. Decyzja o tym, by żyć w sposób "inteligentny energetycznie" przyniesie spadek rzędu 0,36 mln ton w kontekście produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dalszy spadek o 0,34 mln ton można byłoby uzyskać dzięki wybieraniu przez konsumentów bardziej energooszczędnych urządzeń. Spadek rzędu ponad 2,4 mln ton CO2 można byłoby uzyskać w transporcie pasażerskim, jeżeli ludzie zaczęliby częściej poruszać się na piechotę lub korzystać z rowerów, zamiast przemieszczać się samochodami.Więcej informacji: Fiński Instytut Środowiska Naturalnego: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=5297&lan=EN

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły