Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie dotyczące gromadzenia danych związanych z emisją gazów cieplarnianych w transporcie morskim i zarządzania tymi danymi

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na gromadzenie danych związanych z emisją gazów cieplarnianych w transporcie morskim i zarządzanie tymi danymi. Aby pomóc Komisji Europejskiej, która jest obecnie w trakcie przeprowadzania przeglądu opcji i poten...

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na gromadzenie danych związanych z emisją gazów cieplarnianych w transporcie morskim i zarządzanie tymi danymi. Aby pomóc Komisji Europejskiej, która jest obecnie w trakcie przeprowadzania przeglądu opcji i potencjalnych strategii dotyczących emisji i transportu morskiego, zaproszenie ma udzielić wsparcia w toku przygotowywania propozycji monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych z poszczególnych statków. W ostatnich latach wzrosły emisje gazów cieplarnianych w transporcie morskim. W przyszłości również spodziewany jest ich wzrost. Ponadto międzynarodowy transport morski jest jednym sektorem i środkiem transportu, który nie ma jeszcze wyznaczonych celów unijnych w zakresie redukcji emisji. Prace przewidywane w ramach zaproszenia obejmą sześć odrębnych zadań: - opracowanie metodologii monitoringu; - opracowanie procedur zarządzania, raportowania i weryfikacji; - przygotowanie wymagań i specyfikacji dotyczących rejestrów i baz danych; - przygotowanie wymogów dotyczących weryfikatorów; - opracowanie wymiany danych elektronicznych; - organizacja warsztatów konsultacyjnych.