Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Podnoszenie w Europie poziomu przygotowania na klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe

Właśnie rozpoczął się nowy projekt unijny, który ma lepiej przygotować Europę na klęski żywiołowe. Projekt CRISMA (Modelowanie zarządzania sytuacjami kryzysowymi na rzecz udoskonalonego działania i gotowości), dofinansowany na kwotę 10 mln EUR z tematu "Bezpieczeństwo" Siódm...

Właśnie rozpoczął się nowy projekt unijny, który ma lepiej przygotować Europę na klęski żywiołowe. Projekt CRISMA (Modelowanie zarządzania sytuacjami kryzysowymi na rzecz udoskonalonego działania i gotowości), dofinansowany na kwotę 10 mln EUR z tematu "Bezpieczeństwo" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, gromadzi naukowców z Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Izraela, Niemiec, Portugalii i Włoch. Celem jest opracowanie narzędzia wspomagającego proces decyzyjny, aby pomóc władzom i podmiotom społecznym lepiej uszeregować pod względem ważności najistotniejsze działania ratujące życie i łagodzące skutki sytuacji kryzysowych. Projekt CRISMA, koordynowany przez Centrum Badań Technicznych VTT z Finlandii, którego realizacja ma się zakończyć w 2015 r., koncentruje się na takich sytuacjach kryzysowych, jak klęski żywiołowe, toksyczne emisje, pożary lasów czy wypadki lotnicze. Głównym zamierzeniem projektu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obywateli Europy poprzez dostarczanie informacji o klęskach żywiołowych i skutkach rozmaitych decyzji podejmowanych w celu zaradzenia konkretnym sytuacjom. Naukowcy opracują technologie modelowania i symulacji, aby oceniać skutek działań podejmowanych w hipotetycznych scenariuszach. Dzięki projektowi złożone i niejednoznaczne zagadnienia staną się klarowniejsze dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie trudnych decyzji. To z kolei pomoże nam lepiej zrozumieć, jak rozmaite wypadki i scenariusze kryzysowe oddziałują na ludzi, społeczeństwo, infrastrukturę, budynki, usługi i gospodarkę. W toku projektu wypracowane zostaną rozwiązania w złożonych scenariuszach kryzysowych, które mogą skutkować masowymi zniszczeniami, wymagającymi współpracy różnych służb, często transgranicznej. Przedsięwzięcie pomoże wyposażyć decydentów zarządzających sytuacją kryzysową w informacje o tym, jak przygotować się na poważne klęski żywiołowe, jakie działania są dostępne w czasie kryzysu oraz z jakimi wiążą się skutkami. Zintegrowany system modelowania opracowywany w ramach projektu będzie symulować zarówno sytuacje kryzysowe i bardziej odległe scenariusze, jak i wymagane działanie niezbędne do poradzenia sobie z różnymi przypadkami. Uwzględnione zostaną również efekt domina i skutki wielu zagrożeń, gdyż zintegrowany system modelowania umożliwi ocenę skutków katastrof naturalnych dla przemysłu chemicznego, jądrowego i innych branży oraz kluczowych infrastruktur. System będzie wykorzystywany w planowaniu krótko- i długoterminowym, a także posłuży za cenne narzędzie do szkolenia pracowników służb ratowniczych. Ustalenie, czy planowana lokalizacja na strukturę ochronną jest prawidłowa, czy też, którą opcję ewakuacji należy rozważyć, to zaledwie dwa przykłady zagadnień, którymi zajmie się zintegrowany system. Na przykład postęp nieprzewidzianej powodzi można będzie symulować w czasie kryzysu poprzez połączenie danych historycznych z informacjami z terenu pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym. Zapewni to podstawy do podejmowania decyzji dotyczących ewakuacji, miejsca skierowania zasobów ratowniczych oraz lokalizacji dodatkowych struktur zabezpieczających przed powodzią. Narzędzia symulacyjne będzie można również wykorzystać do planowania współpracy między organizacjami na rozległych geograficznie obszarach. Portal symulacyjny można wykorzystywać do łączenia informacji napływających od różnych podmiotów, gdyż na chwilę obecną istotne części różnych systemów są jedynie w niewielkim stopniu skoordynowane.Więcej informacji: Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT: http://www.vtt.fi/

Kraje

Austria, Belgia, Niemcy, Estonia, Finlandia, Izrael, Włochy, Portugalia