Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaproszenie do składania ofert na badania nad zasobooszczędnymi strategiami politycznymi ukierunkowanymi na łagodzenie skutków zmian klimatu związanych z użytkowaniem gruntów

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na badania nad zasobooszczędnymi strategiami politycznymi ukierunkowanymi na łagodzenie skutków zmian klimatu związanych z użytkowaniem gruntów.

Strategia Europa 2020 Komisji Europejskiej i powiązana z nią flagowa inicjatywa zasobooszczędności wyznaczyły efektywne gospodarowanie zasobami i niskoemisyjny rozwój jako kluczowe zagadnienia na kolejną dekadę.

Niezbędne są znaczące postępy w efektywnym gospodarowaniu zasobami, aby skutecznie stawić czoło potrójnemu wyzwaniu rosnącego niedostatku zasobów, wysokiego poziomu ich cen oraz niestabilności tych cen. Jednocześnie niskoemisyjny rozwój oznacza stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz, zasadniczo, zerwanie zależności między wzrostem gospodarczym a emisjami z eksploatacji węgla.

Celem ekspertyzy jest zaproponowanie ram polityki odpowiednio dostosowanej do optymalnego ograniczania emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów, a równocześnie maksymalizacji usuwania dwutlenku węgla, przez propagowanie 4 głównych możliwości łagodzenia skutków zmian klimatu.
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę