CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Naukowcy rekonstruują klimat sprzed tysiącleci

Dendrochronologia (datowanie na podstawie słojów przyrostu rocznego drzewa) dostarcza naukowcom kluczowych informacji o niektórych aspektach minionych warunków ekologicznych, takich jak klimat. Wykorzystując możliwość ewaluacji słojów przyrostu rocznego drzew, międzynarodowy z...

Dendrochronologia (datowanie na podstawie słojów przyrostu rocznego drzewa) dostarcza naukowcom kluczowych informacji o niektórych aspektach minionych warunków ekologicznych, takich jak klimat. Wykorzystując możliwość ewaluacji słojów przyrostu rocznego drzew, międzynarodowy zespół naukowców zrekonstruował klimat, jaki panował w Europie Północnej przez ostatnie 2.000 lat. Ustalenia zaprezentowane w czasopiśmie Nature Climate Change wskazują, że w tym okresie zarysował się długofalowy trend ochładzania klimatu. Eksperci z Finlandii, Niemiec, Szwajcarii i Wlk. Brytanii, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (JGU), wykorzystali pomiary gęstości słojów subfosylnych sosen z Laponii (Finlandia) do zrekonstruowania klimatu aż do 138 roku p.n.e. "Odkryliśmy, że wcześniejsze szacunki temperatur historycznych w epoce Imperium Rzymskiego i w okresie Średniowiecza były zbyt niskie" - stwierdził autor naczelny, profesor Jan Esper z Instytutu Geografii JGU. "Tego typu odkrycia mają również istotne znaczenie ze względu na politykę klimatyczną, gdyż kształtują postrzeganie obecnych zmian klimatu w kontekście historycznych, ciepłych okresów". Czy nasza planeta jest obecnie cieplejsza niż w epoce Imperium Rzymskiego albo za czasów Średniowiecza? Paleoklimatologia dała naukowcom szansę, by się tego dowiedzieć. Na ogół analiza rdzeni lodowych i osadów oceanicznych pomaga ekspertom w nakreśleniu obrazu przeszłości. Słoje przyrostu rocznego drzewa także wyjawiają kluczowe informacje, umożliwiając naukowcom wgląd w to, na ile ciepłe lub zimne były warunki klimatyczne w przeszłości, aż do 2.000 lat temu. Na potrzeby badań naukowcy wykorzystali pomiary gęstości subfosylnych sosen na dalekiej północy, aby ustalić potrzebną sekwencję. Z uwagi na ścisłe powiązanie pomiarów gęstości z temperaturami letnimi na tym obszarze, położonym na skraju tajgi (tj. lasu borealnego), możliwe było przygotowanie - jak donoszą badacze - wysokiej jakości rekonstrukcji temperatur. Naukowcy twierdzą, że uzyskali odwzorowanie schematów temperaturowych o wysokiej rozdzielczości w ciepłych okresach epoki Imperium Rzymskiego i Średniowiecza, a także zaobserwowali, że zimne fazy ujawniły się w okresie wędrówki ludów i małej epoki lodowej. Na podstawie tej rekonstrukcji zespół wykazał trend ochładzania się o 0,3 stopnia Celsjusza w ciągu tysiąclecia z powodu stopniowych zmian w położeniu Słońca i rosnącej odległości między Słońcem a Ziemią. "Obliczona przez nas wielkość może nie wydać się szczególnie istotna" - mówi profesor Esper. "Aczkolwiek nie jest bez znaczenia, kiedy zestawimy ją z globalnym ociepleniem, które jak do tej pory nie osiągnęło 1 stopnia Celsjusza. Nasze wyniki sugerują, że wielkoskalowa rekonstrukcja klimatu przedstawiona przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) prawdopodobnie niedoszacowuje tego długofalowego trendu na przestrzeni kilku minionych tysiącleci".Więcej informacji: Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji (JGU): http://www.uni-mainz.de/eng/ Nature Climate Change: http://www.nature.com/nclimate/index.html

Kraje

Szwajcaria, Niemcy, Finlandia