CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Portale społecznościowe przychodzą z pomocą osobom starszym narażonym na upadki

Kiedy osoba starsza upadnie, to w jej najlepszym interesie jest jak najszybsze przybycie pomocy i z tego właśnie powodu większość osób starszych nosi jakiegoś typu system powiadamiający, który umożliwia im bezpośredni kontakt ze służbami ratowniczymi, kiedy dojdzie do najgorsz...

Kiedy osoba starsza upadnie, to w jej najlepszym interesie jest jak najszybsze przybycie pomocy i z tego właśnie powodu większość osób starszych nosi jakiegoś typu system powiadamiający, który umożliwia im bezpośredni kontakt ze służbami ratowniczymi, kiedy dojdzie do najgorszego. Dlatego, ze względu na postępujące starzenie się populacji, opieka nad osobami starszymi stanowi ogromne wyzwanie społeczne i priorytet UE, zwłaszcza mając na uwadze, że urazy doznawane przez osoby starsze są poważnym obciążeniem dla służby zdrowia. Obecnie naukowcy pracują nad sposobem połączenia powiadomień o upadku z jedną z najnowszych metod komunikacji: portalem społecznościowym. FARSEEING to finansowany ze środków unijnych projekt, który gromadzi 11 partnerów, aby zbadać w jaki sposób odkrywamy, że osoba starsza upadła i jak możemy poczynić oszczędności w tym zakresie. "W ramach projektu opracowano największą na świecie bazę danych z informacjami na temat ruchów wykonywanych przez osoby starsze tuż przed i po upadku" - mówi naukowiec Babak Farshchian z Fundacji na Rzecz Badań Naukowych i Przemysłowych przy Norweskim Instytucie Technologii (SINTEF, Foundation for Scientific and Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology), jednego z partnerów projektu. "Było to możliwe, dzięki czujnikom wbudowanym w pas noszony na biodrach, który rejestruje, czy osoba nosząca go odczuwa omdlenie lub słabość nóg". Przyjmując profilaktyczne podejście, w oparciu o zgromadzone do tej pory dane, naukowcy twierdzą, że istnieje możliwość przewidzenia kolejnego upadku danej osoby z dużą dokładnością, co pozwala powiadomić ją, kiedy zbliża się zagrożenie, że należy usiąść lub położyć się. Portale społecznościowe również mogą interweniować, kiedy zawiodą działania profilaktyczne i osoba starsza upadnie. W tego typu przypadkach problem polega na tym, że często upływa dużo czasu, zanim dotrze pomoc. Podejmowane są zatem próby, aby wykorzystać technologię do znalezienia sposobów na poprawę sytuacji. Zespół pracuje nad prototypem sieci społecznej, która może pomóc w uruchamianiu alarmu w takich sytuacjach, nie ograniczając się do powiadamiania tylko oficjalnego świadczeniodawcy usług opiekuńczych. Babak Farshchian dodaje: "Łatwo odnieść wrażenie, że portal Facebook to tylko zabawa i spędzanie czasu na przyjemnościach, takich jak wymiana zdjęć i pogawędki o muzyce, ale jesteśmy dopiero na początkowych etapach korzystania z tego medium. Podłączenie powiadomień z portalami społecznościowymi pozwoli na rozszerzenie potencjalnej pomocy na 'zespół', w skład którego mogą wejść nie tylko służby miejskie, ale również dzieci i najbliżsi sąsiedzi. Osoba po upadku często odczuwa ból i może być w szoku. Jeżeli powiadomienie jest wysłane do wielu osób, pomoc może nadejść szybciej. To ma zasadnicze znaczenie dla osoby, która upadła i dla jej rodziny". Starzenie się to jeden z największych problemów, z jakim mierzy się obecnie UE, a skuteczne uporanie się z nim ma kluczowe znaczenie dla pobudzania wzrostu i tworzenia miejsc pracy. To właśnie przyświecało Komisji Europejskiej przy wyborze aktywnego i zdrowego starzenia się na pierwszy temat swojego pilotażowego europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EIP), które zawiązało się w lutym 2011 r. EIP Aktywne i zdrowe starzenie się dąży do zapewnienie długofalowego zrównoważenia opieki nad starzejącą się populacją Europy, stawiając sobie za cel wydłużenie w UE życia o dwa lata w zdrowiu do 2020 r.Więcej informacji: FARSEEING: http://farseeingresearch.eu/ SINTEF: http://www.sintef.no/home/

Kraje

Norwegia