Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad bezpieczeństwem dostaw energii

Ceny energii elektrycznej rosną i coraz więcej osób zaczyna się martwić, co przyniesie przyszłość pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Co jest powodem tych podwyżek? Wyższe temperatury wody i niższe stany rzek w Europie i w USA. Wyniki nowych badań wskazują, że jeszcze ...
Badania nad bezpieczeństwem dostaw energii
Ceny energii elektrycznej rosną i coraz więcej osób zaczyna się martwić, co przyniesie przyszłość pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Co jest powodem tych podwyżek? Wyższe temperatury wody i niższe stany rzek w Europie i w USA. Wyniki nowych badań wskazują, że jeszcze bardziej niepokojący jest spadek produkcji lub czasowe wyłączanie rozmaitych elektrowni termoelektrycznych, co także przekłada się na wyższe ceny. Badania, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change, zostały dofinansowane z dwóch projektów unijnych: WATCH i ECLISE. Projekt WATCH (Woda a globalne zmiany) otrzymał niemal 10 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" (SUSTDEV) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, a projekt ECLISE (Rozwijanie serwisów informacji klimatycznej w Europie) korzysta ze wsparcia w wysokości 3,4 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

Naukowcy z Austrii, Holandii, Niemiec i USA szacują, że przerwy w dostawach energii elektrycznej będą jeszcze większe wraz ze spadkiem zdolności wytwarzania energii termoelektrycznej (jądrowej lub kopalnej) o 6 - 19% w Europie i 4 - 16% w USA w latach 2031 - 2060. Głównym problemem będzie niewystarczająca ilość wody chłodzącej. Bieżące dane pokazują, że elektrownie termoelektryczne dostarczają 78% i 91% energii elektrycznej odpowiednio w Europie i USA. Naukowcy są przekonani, że ponad 90% cięć w produkcji energii termoelektrycznej wzrośnie średnio trzykrotnie.

Zdaniem naukowców sektor energii termoelektrycznej jest jednym z największych konsumentów wody w porównaniu do innych sektorów zużywających wodę. Chociaż, jak twierdzą, większość wody podlega "recyrkulacji", to elektrownie są uzależnione od stałych objętości wody o określonej temperaturze, które chronią przed przegrzaniem. Zatem wyższe temperatury wody i ograniczona jej dostępność, co jest następstwem rosnących temperatur otoczenia powiązanych ze zmianami klimatu, wywierają jeszcze większą presję na produkcję energii.

Elektrownie uzależnione od "chłodzenia jednoprzejściowego" są szczególnie narażone, podczas gdy chłodnie kominowe (recyrkulacyjne) mniej. W celu zapewnienia sobie chłodzenia elektrownie pompują wodę z rzek, jezior, a nawet z morza. Woda wraca następnie do swojego źródła, ale jej temperatura jest często znacznie wyższa od wody wejściowej. Tak więc pojawia się kolejny problem: zanieczyszczenie termiczne odprowadzaną wodą.

"Wyższe ceny za energię elektryczną i przerwy w dostawach to poważne kłopoty dla sektora energetycznego i konsumentów, niemniej kolejnym nabrzmiewającym problemem jest oddziaływanie na środowisko rosnących temperatur wody w ekosystemach rzecznych, które wpływają na przykład na cykl życia organizmów wodnych" - mówi Michelle van Vliet z Ośrodka Badawczego przy Uniwersytecie w Wageningen, Holandia.

Rygorystyczne standardy środowiskowe, co do ilości pobieranej wody i wysokości temperatury wody odprowadzanej z elektrowni już obowiązują, ale pojawiają się konflikty między celami środowiskowymi a produkcją energii, kiedy ciepłe okresy łączą się z niskimi stanami rzek.

Zmniejszenie uzależnienia od źródeł słodkiej wody i zastąpienie ich wodą morską mogłoby pomóc - twierdzi współautor Pavel Kabat, wcześniej z Uniwersytetu w Wageningen, a obecnie kierownik International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Austrii.

"Aczkolwiek zwarzywszy na przewidywany okres eksploatacji elektrowni i brak możliwości ich przemieszczenia do alternatywnego źródła wody, nie jest to rozwiązanie natychmiastowe, tym niemniej powinno być uwzględnianie w planowaniu infrastruktury" - stwierdza profesor Kabat. "Inną opcją jest przejście na elektrownie gazowe, które są nie tylko wydajniejsze od jądrowych i tych na paliwa kopalne, ale również zużywają mniej wody".

Łącznie w toku badań przeanalizowano 96 elektrowni (35 w Europie i 61 w USA).

Źródło: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Powiązane informacje

Kraje

  • Austria
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę