CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Naukowcy rozkładają choroby krwi na czynniki pierwsze

Naukowcy z Finlandii i USA rzucili światło na mechanizmy funkcjonujące w pewnych niszczycielskich chorobach hematologicznych i otwierają w ten sposób drogę do rozwoju nowych terapii dostosowanych do konkretnej choroby. Zespół, który zaprezentował swoje odkrycia w czasopiśmie...

Naukowcy z Finlandii i USA rzucili światło na mechanizmy funkcjonujące w pewnych niszczycielskich chorobach hematologicznych i otwierają w ten sposób drogę do rozwoju nowych terapii dostosowanych do konkretnej choroby. Zespół, który zaprezentował swoje odkrycia w czasopiśmie Nature Structural & Molecular Biology, odkrył mutacje struktury białek w enzymach przekształcających molekuły sygnalizacji komórkowej, regulujące powstawanie komórek krwi. Te niewielkie molekuły białkowe sygnalizacji komórkowej zwane cytokinami, regulują powstawanie komórek krwi i aktywność poprzez ścieżkę sygnałową za pośrednictwem rodziny enzymów - kinaz Janusowych (JAK). Wcześniejsze badania pokazały, że mutacje JAK mogą prowadzić do wystąpienia ciężkich zaburzeń hematologicznych i chorób immunologicznych. Mutacje te koncentrują się w domenie pseudokinazowej - kinazie białkowej o podwójnej specyficzności, która negatywnie reguluje sygnalizację cytokin. Specjaliści od dawna starali się dotrzeć do sedna tajemniczej natury strukturalnej domeny pseudokinazowej JAK, gdyż pogłębienie wiedzy o sposobie jej powstawania może pomóc lepiej poznać zachodzące tam patogeniczne mutacje, które wywołują choroby hematologiczne. W toku nowych badań prowadzonych pod kierunkiem profesora Olli Silvennoinena z Uniwersytetu w Tampere, Finlandia, zespołowi udało się ustalić trójwymiarową strukturę zarówno normalnej, jak i patogenicznej domeny pseudokinazowej na poziomie atomowym. Zespół, w skład którego weszli naukowcy z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Nowym Jorku, Uniwersytetu w Kolumbii i laboratorium badawczego D.E. Shaw Research, szczegółowo opisał strukturę domenę pseudokinazową JAK. Po raz pierwszy udało się ujawnić mechanizmy enzymatyczne domeny pseudokinazowej na poziomie atomowym. Profesor Silvennoinen ma wieloletnie doświadczenie w pracach badawczych nad JAK: na początku lat 90. udało mu się sklonować gen JAK2 i wykazać jego aktywność w ścieżkach sygnałowych erytropoetyny i interferonu. Ustalenie regulacyjnej funkcji domeny pseudokinazowej i jej opisanie były głównym celem jego prac. Zespołowi udało się również określić zmianę strukturalną wywoływaną przez mutację JAK2, która prowadzi do pospolitych chorób mieloproliferacyjnych, takich jak czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna oraz zwłóknienie szpiku. Mówiąc ogólnie, choroby mieloproliferacyjne to grupa chorób szpiku kostnego, w których wytwarzanych jest nadmiar komórek. Czerwienica prawdziwa i nadpłytkowość samoistna są chorobami krwi, które charakteryzują się nadprodukcją erytrocytów lub płytek krwi, podczas gdy zwłóknienie szpiku to zaburzenie, które powoduje gromadzenie się tkanki bliznowatej w szpiku kostnym. Pośród objawów zwłóknienia szpiku należy wymienić: nieoczekiwany spadek wagi; ból brzucha wywoływany przez powiększoną wątrobę lub śledzionę; niezwykłe powstawanie siniaków lub krwawienie; zmęczenie spowodowane anemią (niedoborem erytrocytów) oraz częste i uporczywe infekcje spowodowane niedoborem leukocytów, które normalnie zwalczają infekcję. Zespół ma nadzieję, że odkrycia przyczynią się do opracowania nowych i ukierunkowanych terapii niektórych z tych schorzeń.Więcej informacji: Uniwersytet w Tampere: http://www.uta.fi/english/

Kraje

Finlandia, Stany Zjednoczone