CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Witamina C i beta-karoten sprzymierzeńcami w walce z demencją

Czy witamina C i beta-karoten mogą pomóc w ochronie człowieka przed demencją? Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Niemczech sugerują, że owszem. Naukowcy z Uniwersytetu w Ulm badali wpływ antyoksydantów na patogenezę choroby Alzheimera.

Zaprezentowane w czasopiśmie Journa...

Inne

Czy witamina C i beta-karoten mogą pomóc w ochronie człowieka przed demencją? Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Niemczech sugerują, że owszem. Naukowcy z Uniwersytetu w Ulm badali wpływ antyoksydantów na patogenezę choroby Alzheimera.

Zaprezentowane w czasopiśmie Journal of Alzheimer's Disease wyniki wskazują, że istnieje możliwość wpływania na patogenezę tego zaburzenia neurologicznego za pomocą antyoksydantów w diecie czy nawet zmiany diety. Badania zostały dofinansowane ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

W Niemczech jest około 700.000 osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Objawy obejmują między innymi brak orientacji, spadek zdolności poznawczych i roztargnienie, wywoływane przez płytki beta-amyloidowe, zwyrodnienie włókien nerwowych i utratę połączeń synaptycznych. Po zbadaniu 74 osób cierpiących na chorobę Alzheimera i 158 zdrowych osób kontrolnych w wieku od 65 do 90 lat, naukowcy odkryli, że stężenie antyoksydantów - witaminy C i beta karotenu - w surowicy jest znacznie niższe u chorych dotkniętych łagodną demencją niż u osób kontrolnych. Należy zauważyć, że badani zostali dobrani pod względem płci i wieku. Na potrzeby analizy zbadano również krew i wskaźnik masy ciała (BMI).

Naukowcy stwierdzili, że stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju choroby Alzheimera. Stres oksydacyjny ogranicza wykorzystywanie tlenu w organizmie człowieka. Zespół jest przekonany, że tak zwane antyoksydanty mogłyby potencjalnie ochronić organizm przed neurozwyrodnieniem.

Na potrzeby badań naukowcy sprawdzili, czy stężenia witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, likopenu i koenzymu Q10 w surowicy krwi są istotnie niższe u chorych cierpiących na Alzheimera.

"Aby mieć możliwość wpływania na początek i rozwój choroby Alzheimera, musimy znać potencjalne czynniki ryzyka" - mówi dr Gabriele Nagel z Uniwersytetu w Ulm.

Zespół odkrył, że stężenie witaminy C i beta-karotenu w surowicy chorych na Alzheimera było znaczenie niższe niż w przypadku osób kontrolnych. Taka różnica nie została zaobserwowana między grupami pod względem innych antyoksydantów (witaminy E, likopenu i koenzymu Q10). Naukowcy uwzględnili w swojej analizie statystycznej potencjalne czynniki poboczne, takie jak BMI, stan cywilny, wykształcenie, spożycie alkoholu i palenie tytoniu.

Odkryli, że na ustalenia mogą może mieć wpływ przechowywanie i przygotowywanie żywności oraz stresory w życiu pacjentów. "Niezbędne są badania obserwacyjne z większą liczbą uczestników, aby potwierdzić, że witamina C i beta-karoten mogą zapobiegać wystąpieniu i rozwojowi choroby Alzheimera" - stwierdza dr Nagel.

Kraje

Niemcy