CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Otwarcie pierwszego Międzynarodowego Centrum Diagnostyki w Europie

Po raz pierwszy w Europie Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej uruchomiła w tym tygodniu globalne centrum współpracy badawczej - Międzynarodowe Centrum Diagnostyki (IDC). Ta rewolucyjna inicjatywa ma być centrum, forum i ośrodkiem szkoleniowym, zajmującym się priory...

Po raz pierwszy w Europie Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej uruchomiła w tym tygodniu globalne centrum współpracy badawczej - Międzynarodowe Centrum Diagnostyki (IDC). Ta rewolucyjna inicjatywa ma być centrum, forum i ośrodkiem szkoleniowym, zajmującym się priorytetami diagnostycznymi i wyzwaniami, przed jakimi stają obecnie naukowcy-diagnostycy. IDC będzie współpracować z partnerami z ponad 100 krajów w Afryce, Ameryce Południowej i Azji oraz podejmować innowacyjne badania nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych testów diagnostycznych, które umożliwią szybsze, precyzyjniejsze i tańsze diagnozowanie chorych. Zwolennicy centrum są przekonani, że ma ono wyjątkowo dobrą pozycję, by ułatwić i przyspieszyć dostęp do wysokiej jakości diagnostyki w krajach rozwijających się, poprawić opiekę nad chorymi i wspomagać budowanie strategii zwalczania chorób. Rosanna Peeling, profesor i kierowniczka katedry Badań nad Diagnostyką w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, w swoim przemówieniu wygłoszonym 8 listopada z okazji otwarcia IDC mówiła na temat przyszłości Centrum i jego potencjalnych atutów. "Nowa generacja testów diagnostycznych może uratować w ciągu kilku najbliższych lat miliony ludzi przed śmiertelnymi chorobami, takimi jak AIDS czy gruźlica. Z największą przyjemnością otwieram dzisiaj Międzynarodowe Centrum Diagnostyki, które ma zapewnić naszym pracom nowy impuls i stworzyć masę krytyczną wiedzy eksperckiej, aby uporać się z nierównością w dostępie do diagnostyki, redagować wytyczne postępowania z chorymi w oparciu o wyniki i umocnić system opieki zdrowotnej". Dr Peeling nie jest obca waga diagnostyki, gdyż pełniła ona rolę koordynatorki prac badawczych i kierowniczki badań nad diagnostyką w Specjalnym Programie UNICEF/UNDP/Banku Światowego/WHO Badań i Szkoleń w zakresie Chorób Tropikalnych (TDR) z siedzibą w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie, Szwajcaria. Powołanie Centrum to również wyraz zdecydowanego wsparcia dla diagnostyki, która zdaniem niektórych jest niedoceniana w globalnym systemie ochrony zdrowia, gdyż nakłady finansowe koncentrują się zasadniczo na opracowywaniu i dostarczaniu interwencji terapeutycznych i szczepionek. Zwolennicy diagnostyki chętnie podkreślają, że najnowsze, znaczące postępy - zwłaszcza testy diagnostyczne point-of-care na malarię, HIV, syfilis oraz inne choroby zakaźne - mogą zdecydowanie poprawić jakość opieki klinicznej nad osobami, które nie mają dostępu do testów laboratoryjnych. Mogą również mieć dużą rolę do odegrania w doskonaleniu monitoringu chorób zakaźnych, zwłaszcza tych, które mają zostać wyeliminowane. Należy zauważyć, że brak norm jakościowych w zakresie ewaluacji i regulacji diagnostyki przyczynił się również do rozpowszechnienia się niskiej jakości testów diagnostycznych, które są sprzedawane i stosowane bez dowodów na skuteczność, co zniechęca przedsiębiorstwa posiadające dobrej jakości testy do konkurowania na tym samym rynku. Otwarcie IDC zapewnia zdaniem założycieli masę krytyczną naukowców zaangażowanych w zastosowanie interdyscyplinarnego i zintegrowanego podejścia do rozwiązywania tych problemów. Poprzez podejmowanie nowatorskich prac badawczo-rozwojowych w zakresie przystępnej diagnostyki wysokiej jakości, Centrum propagować będzie diagnostykę w globalnym systemie ochrony zdrowia. Będzie także pełnić kluczową rolę we wprowadzaniu w życie "Dekady Diagnostyki", pomagając krajom w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju i ostatecznie w ratowaniu życia oraz umacnianiu systemów opieki zdrowotnej. Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej ma już na swoim koncie wiele sukcesów w obszarze diagnostyki, między innymi zainicjowanie prac nad oceną opłacalności i przydatności nielaboratoryjnych, szybkich testów diagnostycznych (RDT) na malarię oraz udział w niedawno prowadzonych badaniach z partnerami z Malawi nad samodzielnymi testami na HIV, które położyły solidne podwaliny pod wprowadzenie testów do samodzielnego użytku w populacjach o wysokiej prewalencji HIV. Placówka wzięła również udział w niedawno prowadzonych badaniach nad nowymi RDT na syfilis, w wyniku których 100% krajów objętych badaniami zmienia politykę i zaleca szybkie, prenatalne badania przesiewowe, ratując tysiące istnień ludzkich.Więcej informacji: Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej: http://www.lshtm.ac.uk/ Milenijne Cele Rozwoju http://www.un.org/millenniumgoals/