Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Uczenie się przez całe życie warunkiem stałej szansy na znalezienie pracy - temat badań naukowych

Podjęte zostały badania unijne nad znaczeniem uczenia się przez całe życie i jego wpływem na zatrudnienie. Dotychczasowe badania nie przyniosły wielu danych o sposobie budowania kapitału ludzkiego przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa i podmioty publiczne w Europie za pomoc...

Podjęte zostały badania unijne nad znaczeniem uczenia się przez całe życie i jego wpływem na zatrudnienie. Dotychczasowe badania nie przyniosły wielu danych o sposobie budowania kapitału ludzkiego przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa i podmioty publiczne w Europie za pomocą uczenia się przez całe życie. Aby to zmienić, 25 naukowców podjęło prace nad projektem LLLight'in'Europe, który otrzyma 2,65 mln EUR ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR) na rzecz badań naukowych i rozwoju technologicznego (BRT). Potrzebę badań nad uczeniem się przez całe życie można dostrzec spoglądając na lukę między osobami, które posiadają i nie posiadają wyższego wykształcenia. Według statystyk zatrudnienia 82,8% Europejczyków w wieku od 24 do 65 lat z wyższym wykształceniem miało w 2010 r. pracę. W tej samej grupie wiekowej wskaźnik zatrudnienia wyniósł 68,3% wśród osób ze średnim wykształceniem i tylko 46% w przypadku osób, które nie ukończyły szkoły średniej. To pokazuje, że jeżeli Europa chce pracować, wyższe wykształcenie stanowi niezbędne podwaliny dla konkurencyjności na rynku pracy. Szacuje się jednak, że wysokość łącznych inwestycji potrzebnych do dalszego generowania absolwentów uczelni wyższych wśród osób dorosłych w ciągu kolejnych dwóch dekad w całej Europie może sięgnąć aż 3,5 mld EUR, tj. 1,4% europejskiego produktu krajowego brutto (PKB) rocznie. Potrzebne będą nawet wyższe nakłady inwestycyjne na nieoficjalne i nieformalne środowiska uczenia się przez całe życie w ciągu życia zawodowego pracownika. Uwzględniając powyższe, uczenie się przez całe życie jest postrzegane jako nieodzowny czynnik stałej szansy na znalezienie pracy, zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i z uwagi na potrzeby gospodarki. Projekt ma również przynieść korzyści przedsiębiorstwom, gdyż uczenie się przez całe życie jest być może teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej. Rośnie obecnie uzależnienie sukcesu przedsiębiorstwa od wykształconej i kreatywnej siły roboczej, zwłaszcza w konkurencyjnym środowisku krajowym i globalnym. Młodych i wykwalifikowanych pracowników coraz trudniej znaleźć ze względu na zmiany demograficzne, ale zapewnienie możliwości kontynuowania wysokiej jakości uczenia się przez całe życie może przełożyć się na optymalną wydajność starzejącej się siły roboczej. Wraz z nasilaniem się współzawodnictwa o talenty i ciągłym wzrostem mobilności pracowników, uczenie się przez całe życie może odegrać rolę w podnoszeniu zdolności przedsiębiorstwa do przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników. Aby lepiej poznać zbiór umiejętności pracowników, w ramach projektu zostanie wykorzystana nowa metoda CPS (umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, ang. Complex Problem Solving Skills), polegająca na wykorzystaniu testów komputerowych do oceny i pomiaru mocnych stron pracownika w rozwiązywaniu złożonych problemów w sposób szybki i oparty na współpracy. Wyniki badań umożliwią przedsiębiorcom wykorzystywanie potencjału uczenia się przez całe życie i osiąganie celów, takich jak: przyciąganie i zatrzymywanie nowych talentów, rozwijanie innowacyjności i zdobywanie wiedzy, by wejść na nowe rynki. To z kolei skłoni decydentów, strategów biznesowych i osoby prywatne do wprowadzania uczenia się przez całe życie w miejscu pracy. Aby pomóc w osiągnięciu tych celów, Uniwersytet w Luksemburgu nawiąże współpracę z dziewięcioma uczelniami i instytutami badawczymi specjalizującymi się w czterech dziedzinach. Dr Samuel Greiff, psycholog i naukowiec uniwersytecki, jest przekonany, że metodologia CPS jest znaczenie lepsza, gdyż jest w stanie odzwierciedlić zmiany zachodzące w uczeniu nieformalnym w miejscu pracy. Jak twierdzi: "Testy komputerowe umożliwiają inny poziom oceny, który jest niedostępny dla metod opartych na materiałach drukowanych. Wnosi nowy wymiar testowania, gdyż badani siedzą przed monitorami komputera i są stymulowani realnymi sytuacjami". W ramach projektu LLLight'in'Europe, który rozpoczął się w styczniu 2012 r., ocenie poddane zostaną umiejętności CPS 4.150 osób na przestrzeni czterech lat - 3.850 pracowników z 50 odnoszących sukcesy przedsiębiorstw w 15 krajach UE i 4 krajach spoza UE. Kolejnych 300 osób to przedsiębiorcy z całej Europy. Projekt będzie realizowany do września 2016 r., a pierwsze wyniki mają zostać opublikowane w 2015 r.Więcej informacji: LLLight'in'Europe: http://www.lllightineurope.com Uniwersytet w Luksemburgu: http://wwwen.uni.lu/

Kraje

Luksemburg

Powiązane artykuły