CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Spełnianie postanowień noworocznych

Nieodmiennie nadchodzi ten okres w roku, kiedy ludzie podejmują postanowienia noworoczne, obiecując sobie, że z pomocą rodziny rzucą palenie albo schudną. W przypadku wielu osób realizowanie tych postanowień jest uzależnione od zachęt, ale według brytyjskich badań przeprowadzo...

Nieodmiennie nadchodzi ten okres w roku, kiedy ludzie podejmują postanowienia noworoczne, obiecując sobie, że z pomocą rodziny rzucą palenie albo schudną. W przypadku wielu osób realizowanie tych postanowień jest uzależnione od zachęt, ale według brytyjskich badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii King's College London, nie ma nic złego w nagradzaniu ludzi za zmianę zachowań związanych ze zdrowiem dopóki się to sprawdza. Naukowcy z Ośrodka Badań nad Bodźcami w Zdrowiu (CSI Health) Instytutu Psychiatrii King's College London, przebadali ponad 600 osób pod kątem ich poglądów na temat wykorzystywania zachęt w nakłanianiu ludzi do rzucenia palenia lub schudnięcia. Ustalili, że ludzie są gotowi do zaakceptować system zachęt, nawet jeśli im się to nie podoba, w zamian za skuteczność programu - innymi słowy są gotowi "płacić, jeżeli się to sprawdza". Jednak nie wszystkie zachęty są postrzegane w ten sam sposób, a gotowość do ich zaakceptowania zmienia się w zależności od oferowanego typu zachęty. Talony, które można wydać na zdrowe artykuły spożywcze cieszyły się wyższą akceptacją niż pieniądze czy produkty luksusowe. Ogólnie stosowanie zachęt zyskało większą akceptację przy nakłanianiu ludzi do schudnięcia niż do rzucenia palenia. To może stanowić odzwierciedlenie poglądów etycznych badanych na te dwa zachowania - sugerują naukowcy. Dr Marianne Promberger z King's College London, autorka naczelna raportu z badań, powiedziała: "Większość uczestników badań była skłonna zaakceptować zachęty pod warunkiem ich skuteczności. Jednak znacząca mniejszość nie akceptuje zachęt nawet wtedy, kiedy są opisywane jako czterokrotnie skuteczniejsze od standardowego postępowania. Otwarty sprzeciw wobec zachęt może być wyrażany przez mniejszość ludzi, a my analizujemy teraz, co może leżeć u podstaw ich oceny". Wedle wyników badań "akceptowalność zachęt finansowych wzrastała wraz z ich skutecznością. Nawet niewielki wzrost skuteczności z 10% do 11% powodował wzrost przychylności wobec zachęt z 46% do 55%. Talony spożywcze były bardziej akceptowane niż gotówka czy bony na produkty luksusowe (różnica około 20%). Zachęty cieszyły się także większą przychylnością w przypadku utraty wagi niż rzucania palenia (60% w stosunku do 40%)". Profesor Theresa Marteau, współautorka raportu z badań i Dyrektorka CSI Health przy King's College London, stwierdziła: "Badania skupiły się na tym, czy zachęty do podejmowania zdrowego zachowania są akceptowane przez społeczeństwo. Zastosowane przez nas poziomy skuteczności były hipotetyczne, a skuteczność takich interwencji, zwłaszcza długofalowa, wymaga gruntowniejszych danych". Społeczna awersja do systemów zachęt może odzwierciedlać obawy, co do uczciwości i słuszności. Wyniki badań wyraźnie pokazują, że ludzie są skłonni do odsunięcia na bok swoich obaw, aby zmaksymalizować korzyści zdrowotne i znaleźć najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego. Naukowcy sugerują, że systemy zachęt, które okazują się skuteczne, powinny być wyraźnie komunikowane opinii publicznej, aby podnieść stopień akceptacji ich stosowania.Więcej informacji: Social Science & Medicine: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536/75/12 King's College London: http://www.kcl.ac.uk