Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Innowacyjna rehabilitacja dla ofiar udaru

Opracowywany właśnie nowy system rehabilitacji ma podnieść jakość życia osób, które doznały uszkodzenia mózgu. Projekt WALKX to dwuletnie przedsięwzięcie badawcze współfinansowane przez Komisję Europejską z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) i przygotowane przez hiszpa...

Opracowywany właśnie nowy system rehabilitacji ma podnieść jakość życia osób, które doznały uszkodzenia mózgu. Projekt WALKX to dwuletnie przedsięwzięcie badawcze współfinansowane przez Komisję Europejską z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) i przygotowane przez hiszpański Instytut Biomechaniki w Walencji (IBV). Domowy system rehabilitacji ma wspomagać pacjenta w przechodzeniu z pozycji siedzącej do stojącej oraz poprawiać ogólną sprawność. Celem jest zwiększenie niezależności pacjentów, zwłaszcza tych po udarze (incydencie mózgowo-naczyniowym), który jest najpowszechniejszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych w Europie. Przeżywalność chorych kształtuje się na poziomie 75%, ale wiele osób traci zdolność do samodzielnego radzenia sobie we własnym domu. Zważywszy, że udary często prowadzą do długoterminowej niepełnosprawności, rehabilitacja i hospitalizacja są poważnym obciążeniem ekonomicznym dla UE, sięgającym rocznie kwoty 34 mld EUR. Obecnie zachorowalność w ciągu roku to około 2 przypadki na 1.000 mieszkańców UE, a liczba ta ma się podwoić w ciągu kolejnych 50 lat z powodu starzenia się populacji. Ignacio Bermejo, dyrektor ds. innowacji rynkowych z IBV, powiedział: "Opracowana zostanie stabilizująca ciało i sterowana kamizelka podtrzymująca. Będzie wykorzystywana na pierwszych etapach procesu rehabilitacji pod nadzorem terapeuty, znacząco zmniejszając potrzebę fizycznego wspomagania przez terapeutów. Ma ograniczyć potrzebę polegania na pomocy innych osób i zwiększyć swobodę ruchu oraz niezależność chorego". Jednym z aspektów urządzenia jest kamizelka z zaczepami na pasie chorego do regulowania mobilności tułowia. To będzie modułowe urządzenie udostępniane stosunkowo niedrogo. Przeprowadzono już testy przedkliniczne we współpracy z Oddziałem Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Universitari i Politècnic La Fe w Walencji. Koordynatorem projektu jest również norweskie przedsiębiorstwo Made for Movement Group. W skład konsorcjum, prócz IBV, weszli Eesti Innovatsiooni Instituut (Estonia), Innora Robotics (Grecja), Newtrim i MCT (Wlk. Brytania), ENIX (Francja), Motus (Włochy) i Mobile Robotics Sweden.Więcej informacji: Projekt WALKX http://www.walkx.com/ ruvid http://www.ruvid.org/

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły