CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Wierzby nadają się do produkcji zielonej energii

Wierzby, hodowane tradycyjnie ze względu na wyrób mebli i koszyków wiklinowych, są postrzegane obecnie jako ważne źródło energii i istotny element środowiska. Odkryto niedawno, że wierzby hodowane na zieloną energię mogą dostarczyć pięć razy więcej biopaliwa, jeżeli są uprawia...

Wierzby, hodowane tradycyjnie ze względu na wyrób mebli i koszyków wiklinowych, są postrzegane obecnie jako ważne źródło energii i istotny element środowiska. Odkryto niedawno, że wierzby hodowane na zieloną energię mogą dostarczyć pięć razy więcej biopaliwa, jeżeli są uprawiane na ukos, a nie tak jak rosną naturalnie, czyli w górę. Dotychczas naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić, dlaczego niektóre wierzby dostarczają więcej biopaliwa od innych. Przyczynę ustalili brytyjscy naukowcy na podstawie obserwacji wierzb w naturalnym środowisku i na plantacjach w całej Wlk. Brytanii. To aktywowana w niektórych drzewach cecha genetyczna, która powoduje ich nachylenie, tak jak rosnąc w wietrznych warunkach są przechylane na jedną stronę. Skutecznie przyczynia się do wytworzenia w pniu wierzby nadmiaru wzmacniających molekuł cukru, które próbują wyprostować roślinę. Po zbiorach te wysokoenergetyczne cukry poddawane są fermentacji na biopaliwa. Wykorzystywany obecnie proces zbiorów wymaga usprawnienia zanim będzie mógł stanowić konkurencję dla paliw kopalnych. Badania przeprowadzili dr Nicholas Brereton i dr Michael Ray, obydwaj z Wydziału Nauk Przyrodniczych Imperial College London, którzy współpracowali z naukowcami z Rothamsted Research i Instytutu Agronomii Orkney College przy University of the Highlands and Islands (UHI). Wyniki prac badawczych zostały opublikowane w czasopiśmie Biotechnology for Biofuels. Dr Brereton zauważył: "Już od pewnego czasu zdawaliśmy sobie sprawę, że stresy środowiskowe mogą doprowadzać do wytwarzania przez drzewa nieco zmodyfikowanego 'drewna reakcyjnego', które może pozwalać na łatwiejsze uwalnianie cukrów. To ważny przełom. Wyniki naszych badań pokazują, że naturalna zmienność genetyczna leży u podstaw tych różnic i może być kluczem do zapewnienia w przyszłości zrównoważonej bioenergii pozyskiwanej z wierzby". Zespół przeprowadził swoje badania w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych na dachu w centrum Londynu. Naukowcy wyhodowali wierzby nachylone pod kątem 45 stopni, a następnie szukali różnic genetycznych między nimi a ich odpowiednikami rosnącymi naturalnie. Poszukiwali tego samego efektu w przypadku wierzb rosnących w naturalnych warunkach na Orkadach u najdalej wysuniętych na północ wybrzeży Szkocji, gdzie silne wiatry powodują wyginanie się drzew pod ostrymi kątami. Wyniki przeprowadzonych pomiarów potwierdziły, że takie wierzby mogą uwalniać pięć razy więcej cukru od drzew tego samego gatunku rosnących w bardziej osłoniętych miejscach. Naukowcy twierdzą, że wydajność wierzb w produkcji biopaliw na potrzeby pojazdów silnikowych, systemów grzewczych i przemysłu może zostać w przyszłości zwiększona, tak aby drzewo stało się bardziej produktywnym i ekologicznym źródłem energii. Wierzba jest powszechnie uprawniana w Wlk. Brytanii. Potrzebuje mniej niż jednej dziesiątej nawozów zużywanych w przypadku większości zbóż uprawnych, a jej pędy szybko odrastają po obcięciu. Grupy ekologiczne twierdzą także, że plantacje wierzby są atrakcyjne dla rozmaitych przedstawicieli dzikiej fauny i flory, wpływając pozytywnie na lokalną bioróżnorodność.Więcej informacji: Imperial College London http://www3.imperial.ac.uk/ Biotechnology for Biofuels http://www.biotechnologyforbiofuels.com/content/5/1/83