CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Nowa inicjatywa biogospodarcza w Finlandii ma wspierać MŚP

Biogospodarka rozwija się w bezprecedensowym tempie, a popyt na nowe usługi i wydajniejsze narzędzia wspomagające przedsiębiorstwa z tej branży nieustannie rośnie. Dlatego też zasadniczego znaczenia nabiera potrzeba zarządzania informacjami biologicznymi, aby dotrzymać kroku z...

Biogospodarka rozwija się w bezprecedensowym tempie, a popyt na nowe usługi i wydajniejsze narzędzia wspomagające przedsiębiorstwa z tej branży nieustannie rośnie. Dlatego też zasadniczego znaczenia nabiera potrzeba zarządzania informacjami biologicznymi, aby dotrzymać kroku zapotrzebowaniu i nowym pomysłom. Wskazują na to wyraźnie najnowsze dane, które ujawniają, że wartość globalnego rynku bioinformatycznego ma przekroczyć w przyszłym roku 4,5 mld EUR. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Tekes - Fińska Agencja Finansowania Technologii i Innowacji - opracowała koncepcję ukierunkowaną na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Jej przedmiotem jest budowanie nowej branży zarządzania informacjami biologicznymi. Program BioIT (Rozwiązania na rzecz informacji biologicznych) dysponuje budżetem 10 mln EUR z czego 6,5 mln pochodzi ze środków Tekes, a pozostałą część wnoszą przedsiębiorstwa z branży. Projekt będzie realizowany przez 2 lata. W jego ramach wspierane będą strategiczne obszary, takie jak wspomaganie rozwoju i umiędzynaradawiania MŚP poprzez łączenie opracowywania rozwiązań cyfrowych i usługowych z witalnością takich obszarów tematycznych jak współpraca, zdrowie, biogospodarka oparta na wiedzy (KBBE) oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Przedsięwzięcie ma także zbudować nową wartość w ramach sieci i współpracy w biotechnologii oraz TIK. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów - biologów, genetyków i ekologów - w połączeniu z kompetencjami TIK, będzie mieć zatem kluczowe znaczenie. W branży funkcjonuje już 40 wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i spodziewane są dalsze możliwości rozwoju oraz odświeżenia zarówno dla nowych podmiotów, jak i tych o ugruntowanej pozycji. Program obejmuje takie obszary jak opracowywanie farmaceutyków, co wymaga obszernej wiedzy o biologicznych korzeniach chorób. To dziedzina, w której rozwój wysokowydajnych systemów przetwarzania danych stwarza możliwości dla MŚP w branżach farmaceutycznej i diagnostycznej. Podobnie w przemyśle spożywczym, wiedza z zakresu dietetyki może pomóc w opracowywaniu zdrowszych i bezpieczniejszych produktów spożywczych. Co więcej, wiedza zgromadzona w biosektorze może pomóc w wypracowaniu rozwiązań problemów środowiskowych, dotyczących między innymi jakości powietrza, gleby i wody. Menedżer programu Tekes, Teppo Tuomikoski, powiedział: "Zgodnie ze strategią agencji Tekes, program jest katalizatorem nowych przedsiębiorstw i wspomaga transformację branż. Program, podobnie jak jego odbiorcy, jest elastyczny i opiera się w dużej mierze na sieciowaniu". UE postrzega sektor nauk biologicznych i biotechnologię jako ważne obszary rozwoju, a Komisja Europejska działa na rzecz interesów - zarówno akademickich jak i komercyjnych - tego sektora na całym świecie. W ubiegłym roku Komisja Europejska wdrożyła strategię i plan działania na rzecz budowania silnej biogospodarki, aby wspomóc funkcjonowanie Europy w jej własnych granicach, zapewniając zrównoważoną eksploatację zasobów biologicznych, a przez to umożliwiając produkowanie więcej z mniej. Zgodnie z tym w planie działania przewidziano systematyczne konferencje interesariuszy z sektora biogospodarki. W lutym Komisja Europejska we współpracy z prezydencją irlandzką zorganizuje 2. konferencje interesariuszy pt. "Biogospodarka w UE - osiągnięcia i kierunki na przyszłość". Cel to zadbanie o miejsce dla rozwoju biogospodarki wśród priorytetów programu europejskiego i ewaluacja dotychczasowych postępów w odniesieniu do zaproponowanego planu działania.Więcej informacji: Tekes http://www.tekes.fi/programmes/BioIT Komisja Europejska - Przedsiębiorstwa i przemysł http://ec.europa.eu/enterprise/index_pl.htm Biogospodarka UE - spotkania i wydarzenia http://eubioeconomy.teamwork.fr/stakeholders/introduction

Kraje

Finlandia