CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Technologia dla następnego pokolenia

Materiały luminescencyjne odgrywają coraz większą rolę w wielu aspektach naszego codziennego życia. Znajdują zastosowanie w światłach drogowych, monitorach komputerowych, smartfonach i tabletach, banknotach euro, urządzeniach medycznych, kliszach rentgenowskich i źródłach świa...

Materiały luminescencyjne odgrywają coraz większą rolę w wielu aspektach naszego codziennego życia. Znajdują zastosowanie w światłach drogowych, monitorach komputerowych, smartfonach i tabletach, banknotach euro, urządzeniach medycznych, kliszach rentgenowskich i źródłach światła. Stały się tak naprawdę niezbędne. Komisja Europejska uznała materiały luminescencyjne za kluczową technologię przyszłości. Aby dalej rozwijać tę technologię, sieć 13 instytutów badawczych i przedsiębiorstw będzie szkolić utalentowanych młodych ludzi w celu budowania kolejnego pokolenia ekspertów w tej dziedzinie. Na tym właśnie skupi się inicjatywa LUMINET (Europejska sieć materiałów luminescencyjnych), która uzyskała czteroletnie wsparcie ze środków unijnych w wysokości 3,6 mln EUR. Zadanie, jakie stoi przed nią, polega na wzmocnieniu europejskiej technologii i badań naukowych oraz wsparciu europejskich przedsiębiorstw w utrzymaniu statusu liderów rynku w tym obszarze. W ramach sieci szkolenia początkowego Marie Curie (ITN) opracowano rygorystyczny program szkoleniowy i przeprowadzono rekrutację kandydatów ze stopniem doktora. Celem była rekrutacja dobrze wykształconych i utalentowanych młodych naukowców o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu chemii, fizyki, materiałoznawstwa i inżynierii, posiadających także umiejętności miękkie, takie jak rozwiązywanie problemów i zarządzanie projektem, które pomogą im uporać się z wyzwaniami przyszłości. "Na całym świecie samo oświetlenie zużywa znaczą część energii elektrycznej - około 20%" - zauważa koordynatorka LUMINET, profesor Anja-Verena Mudring z Ruhr-Universität Bochum w Niemczech. Dodaje: "Można byłoby wyłączyć z sieci nawet 50 elektrowni jądrowych bez zastępowania ich, gdyby wszystkie żarówki zostały wymienione na energooszczędne lub na diody LED - co już zaczęto robić w UE, Australii i innych krajach". LUMINET to konsorcjum kilku uczelni wyższych, instytucji badawczych i przedsiębiorstw z Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwajcarii.Więcej informacji: Ruhr-Universität Bochum http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2013/pm00076.html.en Euraxess http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index

Kraje

Niemcy