Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania rzucają światło na powiązanie genów, diety i otyłości

W toku projektu realizowanego przez 29 partnerów z całej Europy zidentyfikowano wiele innowacyjnych produktów i reżimów dietetycznych, które mogą pomóc osobom ze skłonnością do przybierania na wadze w uniknięciu otyłości. Projekt stanowi istotny krok naprzód w kierunku rozwiąz...

W toku projektu realizowanego przez 29 partnerów z całej Europy zidentyfikowano wiele innowacyjnych produktów i reżimów dietetycznych, które mogą pomóc osobom ze skłonnością do przybierania na wadze w uniknięciu otyłości. Projekt stanowi istotny krok naprzód w kierunku rozwiązania kluczowego problemu zdrowotnego i poznania pełnego potencjału komercyjnego rynku dietetycznego. Mimo iż szybki wzrost otyłości wśród dzieci w Europie został dobrze udokumentowany, kwestią otwartą pozostaje nasza znajomość dokładnych przyczyn większej podatności jednych dzieci od innych. Naukowcy wiedzą, że otyłość determinują w dużej mierze czynniki genetyczne, aczkolwiek zakres, w jakim swoją rolę odgrywają czynniki związane z trybem życia wywołuje kontrowersje. Pogłębienie wiedzy o wielorakich przyczynach otyłości ma zatem istotne znaczenie, gdyż przełoży się na efektywniejsze strategie zdrowotne. Finansowany ze środków unijnych projekt DIOGENES (Diety, otyłość i geny) wniósł wkład w osiąganie tego celu, poprzez bliższe przyjrzenie się tej chorobie z perspektywy żywieniowej. Główny nacisk żywieniowy w ramach projektu położono na identyfikację makroelementów, które ułatwiają utrzymywanie prawidłowej wagi po schudnięciu, zwłaszcza roli węglowodanów i białek w zwiększaniu poczucia sytości (zaspokojenia głodu). W ramach projektu, przyjmując podejście krytyczne, przeprowadzono w ośmiu krajach długofalowe badania randomizowane rodzin. Celem była identyfikacja interakcji gen-składnik pokarmowy powiązanych ze zmianami wagi ciała i obwodu pasa. W toku projektu rodzice z nadwagą lub otyli przechodzili ośmiotygodniowy program odchudzających oparty na diecie niskokalorycznej. Kolejna ścieżka badawcza skoncentrowała się na interakcji geny-składniki pokarmowe powiązanej ze zmianami wagi ciała i metabolizmu, aby oprzeć kontrolę wagi na diecie. Jednym z głównych celów było wskazanie czynników (genów, transkryptów czy białek), które mogą pomóc w prognozowaniu zdolności danej osoby do utraty wagi przy ograniczeniu energii (zmniejszeniu spożycia kalorii) lub utrzymania obniżonej wagi. W ramach projektu DIOGENES podjęto również starania o pogłębienie wiedzy na temat powiązania między otyłością, genami a dietą na poziomie populacji. Dostęp do długofalowych danych klinicznych i żywieniowych zapewnił naukowcom unikalną możliwość określenia roli kluczowych czynników żywieniowych - spożycia wysokiej ilości białka i żywności o niskim indeksie glikemicznym - oraz interakcji geny-składniki pokarmowe powiązanych ze zmianami w wadze ciała i obwodzie pasa. W toku projektu ocenie poddano także tryb życia i aspekty psycho-społeczne spożycia żywności w celu ustalenia kluczowych predykatorów psychologiczno-behawioralnych przybierania na wadze na potrzeby diagnozowania zagrożenia i lepszego dopasowywania diety do potrzeb konsumentów. Opracowano także niskokaloryczną i smaczną żywność o wysokiej zawartości białka dla konsumentów zaniepokojonych przyrostem wagi. Przygotowano scentralizowany magazyn danych, aby zapewnić optymalną integrację, przechowywanie, zabezpieczenie i udokumentowanie wszystkich informacji zgromadzonych w związku z projektem do dalszej analizy.Więcej informacji: DIOGENES http://www.diogenes-eu.org/

Kraje

Niderlandy