Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Widoki na wyższą efektywność energetyczną na wyspach Europy

UE tworzy 28 państw członkowskich, ale liczba wchodzących w jej skład wysp, które są rozrzucone na morzach od Atlantyku Północnego po Morze Śródziemne, sięga tysięcy. Klimat i kultury mogą się zmieniać, aczkolwiek wiele problemów, z jakimi borykają się wyspy - takich jak dążen...
Widoki na wyższą efektywność energetyczną na wyspach Europy
UE tworzy 28 państw członkowskich, ale liczba wchodzących w jej skład wysp, które są rozrzucone na morzach od Atlantyku Północnego po Morze Śródziemne, sięga tysięcy. Klimat i kultury mogą się zmieniać, aczkolwiek wiele problemów, z jakimi borykają się wyspy - takich jak dążenie do efektywności energetycznej - są w gruncie rzeczy takie same.

Z tego względu w ramach europejskiego projektu PROMISE - realizowanego od czerwca 2011 r. i dofinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu Inteligentna Energia - Europa (IEE) - promowano oszczędności energii wśród gospodarstw domowych na czterech wybranych wyspach. Poprzez dzielenie się informacjami i doświadczeniem, agencje energetyczne z państw członkowskich: Samsø (Dania), Rodos (Grecja) i Teneryfa (Hiszpania), oraz z Islandii, podjęły działania na rzecz promowania niezawodnych metod obniżania zużycia energii przez gospodarstwa domowe.

Sukcesy odniesione w ramach projektu zostały zaprezentowane ostatnio na europejskiej konferencji upowszechniania wiedzy "Oszczędzaj energię teraz" (Save Energy Now), która odbyła się w kwietniu 2013 r. w Brukseli. Pomogły one w konsolidacji ściślejszej współpracy między wyspami i dały początek pogłębieniu współdziałania z sześcioma kolejnymi wyspami. Nowi "wyspiarscy partnerzy" będą mieć możliwość wykorzystania narzędzi opracowanych w toku projektu.

Wspominane narzędzia i metody obejmują kontrole energii i kursy samodzielnej nauki, dzięki którym ludzie mają nauczyć się, jak przeprowadzać kontrole energii w gospodarstwie domowym. W wykonywaniu tego zadania pomaga w ramach kursu arkusz Excela.

W całym projekcie wykorzystywane były także internetowe kalkulatory efektywności energetycznej. Islandzka Agencja Energetyczna opracowała kilka internetowych kalkulatorów, aby pomóc odbiorcom w podejmowaniu bardziej efektywnych energetycznie decyzji dotyczących ich domu, samochodu i transportu. Niektóre z tych kalkulatorów zostały przetłumaczone na język angielski, a hiperłącza do nich, w tym krótki opis, można znaleźć teraz na stronie projektu.

Zorganizowano także zajęcia dydaktyczne w szkołach, aby edukować dzieci i nauczycieli, jak oszczędzać energię. Ukazał się także raport z materiałem ilustracyjnym pt. "Interaktywne zajęcia dydaktyczne nt. oszczędzania energii w szkołach" (Interactive Energy Saving Seminars in Schools). Sporządzono listę wskazówek dotyczących oszczędzania energii na potrzeby publikacji w mediach i powstała aplikacja na smartfony o nazwie "Eco Calc".

Dzięki zastosowaniu tych narzędzi, w ramach projektu z powodzeniem odnotowano stałe oszczędności energii od 1.000 do 8.000 kilowatogodzin - czyli od 5% do 20% - na gospodarstwo domowe, w zależności od lokalnego klimatu. Znaczące oszczędności można także poczynić dzięki udoskonaleniu elewacji budynku (na przykład poprawiając izolację) i wymianie urządzeń grzewczych. Oszczędności energii można także uzyskać poprzez zmianę nawyków jej odbiorców.

W sumie projekt powinien wspomóc osiąganie celów energetycznych wyznaczonych przez Komisję na rok 2020: redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych, uzyskiwanie 20% energii ze źródeł odnawialnych i obniżenie o 20% zużycia energii w UE. Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe jest rzeczywiście głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych. W ostatnich latach powiększyło się ono wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię na potrzeby mieszkalne, częściowo ze względu na większe domy, nowe urządzenia czy większą liczbę sprzętu elektrycznego.

Przyjęta metoda i wyniki projektu PROMISE, którego realizacja ma się zakończyć w listopadzie 2013 r., były rozpowszechniane i omawiane na kilku niedawnych konferencjach, w tym na 4. międzynarodowej konferencji nt. źródeł energii odnawialnej i efektywności energetycznej (4th International Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency) i 7. międzynarodowej konferencji nt. efektywności energetycznej urządzeń gospodarstwa domowego i oświetlenia (7th International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę