Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fabryki zintegrowane ze społecznościami: obietnica niskoemisyjnej przyszłości

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu, którego celem jest promowanie niskoemisyjnej produkcji, właśnie opublikowano wyniki studium rozpoznawczego wśród społeczności okalających cztery duże parki przemysłowe. Celem sondażu, który objął Anglię, Danię, Finlandię i...
Fabryki zintegrowane ze społecznościami: obietnica niskoemisyjnej przyszłości
W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu, którego celem jest promowanie niskoemisyjnej produkcji, właśnie opublikowano wyniki studium rozpoznawczego wśród społeczności okalających cztery duże parki przemysłowe. Celem sondażu, który objął Anglię, Danię, Finlandię i Hiszpanię, było zbadanie interakcji między parkami a ich otoczeniem oraz zidentyfikowanie postrzeganych korzyści, obaw i wyzwań.

Pośród godnych uwagi wyników znalazły się postrzegane korzyści dla lokalnych społeczności żyjących w pobliżu parków przemysłowych. Społeczności wskazywały na konkurencyjne taryfy energii elektrycznej i ogrzewania oraz dostępność obiektów do rozwoju osobistego i szkolenia. Jeżeli chodzi o problemy to czyste powietrze i zdrowie były rozpoznawane jako możliwe obawy, podczas gdy turystyka i wartość nieruchomości nie były uznawane za priorytetowe.

Wyniki te zostaną włączone do dalszych prac nad projektem LOCIMAP (Niskoemisyjne, przemysłowe parki produkcyjne), którego zakończenie zaplanowano na koniec 2014 r. Projekt LOCIMAP otrzymał niemal 2 mln EUR dofinansowania ze środków unijnych. Rozpoczęte w grudniu 2012 r. prace nad projektem skoncentrowały się najpierw na celach CO2 wyznaczonych dla parków przemysłowych oraz na rozpoznaniu możliwego potencjału oszczędności energii i redukcji emisji dzięki lepszej integracji usług.

Główna część projektu poświęcona jest analizie możliwości technologicznych i ewentualnych nowych projektów zakładów produkcyjnych. Ponadto parki przemysłowe i lokalne społeczności są często w wysokim stopniu współzależne, a lokalna społeczność korzysta potencjalnie z energii cieplnej i elektrycznej oraz z możliwości zatrudnienia. Park z kolei czerpie korzyści z dostępności siły roboczej, infrastruktury i innych zasobów. Ściślejsza integracja z lokalną społecznością może jeszcze bardziej wzmocnić tę synergię.

Zważywszy na tę bliską integrację, istotną częścią projektu stała się zatem identyfikacja najważniejszych aspektów społeczno-gospodarczych mających udział w pogłębianiu integracji. Z tego względu sondaże, takie jak ten opublikowany w październiku, oraz ciągły kontakt z lokalnymi społecznościami stanowi oś projektu. Jednym z istotnym wyników końcowych będzie biała księga z zaleceniami dla europejskich producentów i decydentów, aby zapewnić wzajemne uzupełnianie się parków przemysłowych i lokalnych społeczności.

Wspomagany najnowocześniejszą, specjalistyczną wiedzą techniczną i biznesową projekt doprowadzi ostatecznie do identyfikacji praktycznych opcji dla Europy w celu ustanowienia rewitalizowanej, niskoemisyjnej bazy przemysłowej. Kluczowym terminem we wszystkich działaniach jest integracja: ściślejsza integracja w kompleksach przemysłowych, aby ich funkcjonowanie opierało się na wyższej efektywności, zarówno pod względem energii, jak i zastosowania materiałów, niższych emisji i ściślejszej integracji ze społecznościami.

Zespół projektowy jest przekonany, że doprowadzenie do integracji zakładów przemysłowych zaowocuje znacznymi korzyściami dla europejskiego sektora produkcji i ma nadzieję, że pozytywne wyniki będą zapowiedzią migracji w kierunku całkowicie zintegrowanej produkcji. Poprzez projektowanie zintegrowanych obiektów przyszłości, partnerzy projektu LOCIMAP chcą, aby partnerzy przemysłowi rozpoznawali komplementarne procesy produkcyjne w takich obszarach jak dostawy energii i jej zużycie, klienci czy surowce.

Dopiero kiedy to zostanie osiągnięte, może rozpocząć się integracja ciepła i energii między jednostkami produkcyjnymi i optymalizacja ogólnych emisji dwutlenku węgla przez obiekty. Przyszłe prace nad projektem LOCIMAP skupią się na tym potencjale integracji i sposobie jego jak najlepszego wykorzystania.

Źródło: NEPIC

Powiązane informacje

Programy

Kraje

  • Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę