Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Advanced search

Results 1 - 10 of 2357
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Elastyczny inteligentny czujnik jako obiecująca alternatywa dla bolesnego pobierania krwi
Nowy czujnik przeznaczony do noszenia na skórze mierzy poziom pH potu, umożliwiając bezigłowe monitorowanie przewlekłych schorzeń.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 129317
Last updated on: 2018-04-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Dehnbarer Smart Sensor als Alternative zu schmerzhaften Blutuntersuchungen
Ein neuer tragbarer Sensor misst die pH-Werte im Schweiß und macht den Weg für eine neue nadellose Überwachung chronischer Krankheiten frei.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 129317
Last updated on: 2018-04-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un sensore intelligente elastico come promettente alternativa a dolorosi esami del sangue
Un nuovo sensore indossabile analizza i livelli del pH nel sudore, spianando la strada al monitoraggio di malattie croniche senza l’impiego di aghi.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 129317
Last updated on: 2018-04-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Czy europejscy producenci nadal mają trudności z przekształcaniem swoich przedsiębiorstw? Według badania ankietowego: tak
Nowe badanie ujawnia wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się europejscy producenci dóbr kapitałowych, przechodząc na modele biznesowe zorientowane na usługi.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 129025
Last updated on: 2018-03-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
I produttori europei fanno fatica a trasformare le loro imprese? Un'indagine dimostrerebbe di sì
Nuove ricerche evidenziano le sfide affrontate dai produttori europei di beni di investimento nella loro transizione verso modelli di business orientati ai servizi.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 129025
Last updated on: 2018-03-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Les fabricants européens peinent-ils toujours à transformer leurs entreprises? Selon l’enquête – oui
Une nouvelle recherche met en exergue les défis auxquels sont confrontés les fabricants européens de biens d’équipement dans le cadre de leur transition vers des modèles d’activité axés sur les services.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 129025
Last updated on: 2018-03-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Los productores europeos, ¿siguen luchando por transformar sus empresas? Una encuesta indica que sí
Un nuevo estudio pone de relieve los desafíos a los que se enfrentan los productores europeos de bienes de capital en su transición hacia modelos de negocio orientados a los servicios.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 129025
Last updated on: 2018-03-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Haben europäische Hersteller noch immer Probleme mit der Transformation ihrer Unternehmen? Laut einer Umfrage lautet die Antwort „ja“
Neue Forschungsarbeiten stellen die Herausforderungen heraus, denen europäische Hersteller von Kapitalgütern bei ihrer Umstellung auf dienstleistungsorientiertere Geschäftsmodelle gegenüberstehen.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 129025
Last updated on: 2018-03-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
European manufacturers still struggling to transform their businesses? Survey says yes
New research highlights the challenges faced by European capital goods manufacturers in their transition toward service-oriented business models.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 129025
Last updated on: 2018-03-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wprowadzanie nowej klasy robotyki o umiejętnościach przewyższających istniejące maszyny, a nawet organizmy biologiczne
Inteligencja roju odnosi się do naturalnych i sztucznych systemów obejmujących wiele jednostek, koordynowanych za pomocą zdecentralizowanego sterowania i samooorganizacji. Partnerzy projektu finansowanego ze środków UE zaprojektowali pierwszy samomontujący się wielorobotyczny ...
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 128591
Last updated on: 2017-09-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-08-20
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top