Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Content type

News (26)

Category

Other (16)
Policy making and guidelines (10)

Provider

EC (26)

Language

Deutsch (5)
English (5)
Español (5)
Français (5)
Italiano (5)
Polski (1)

Advanced search

Results 1 - 10 of 26
Results/page:
12 3 > 
Wyniki projektu UE: do zapewnienia sukcesu WPR potrzeba więcej badań
Według wyników finansowanego przez UE projektu SASSPO (Rolnictwo dla zrównoważonego rozwoju: dialog dotyczący społecznych potrzeb, nacisków i opcji politycznych) do zapewnienia w przyszłości sukcesu wspólnej polityki rolnej (WPR) UE potrzebny jest długoterminowy program badawc...
Programme: FP6
Record Number: 27122
Last updated on: 2007-02-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21225
Last updated on: 2003-11-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21422
Last updated on: 2004-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21422
Last updated on: 2004-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21225
Last updated on: 2003-11-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21225
Last updated on: 2003-11-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21422
Last updated on: 2004-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21225
Last updated on: 2003-11-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21422
Last updated on: 2004-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 21422
Last updated on: 2004-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
12 3 > 
List retrieved on: 2018-08-18
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top