Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (290)
Wydarzenie (135)

Dostawca treści

EC (240)
WIRE (185)

Temat

Aspekty biznesowe (18)
Aspekty ekonomiczne (15)
Badania Naukowe (337)
Bezpieczenstwo (19)
Biotechnologia (117)
Biotechnologia medyczna (73)
Budownictwo (4)
Edukacja i szkolenie (63)
Elektronika i mikroelektronika (4)
Etyka badań (19)
Informacje i media (18)
Inne technologie (18)
Innowacja i transfer technologii (82)
Koordynacja i wspólpraca (261)
Linie polityczne (85)
Matematyka i statystyka (2)
Medycyna i zdrowie (479)
Meteorologia (2)
Metody pomiarowe (6)
Nanotechnologie i nanonauki (17)
Nauki biologiczne (318)
Nauki o ziemi (5)
Nauki społeczne i humanistyczne (143)
Ocena (18)
Ochrona srodowiska (21)
Odnawialne zródla energii (6)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (129)
Prawa własności intelektualnej (13)
Prawodawstwo i przepisy (20)
Produkcja przemyslowa (16)
Prognozy (6)
Programy finansowania (95)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (3)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (15)
Rolnictwo (10)
Rozszczepienie jadra atomowego (3)
Rozwój regionalny (6)
Standardy (7)
Technologia kosmiczna (3)
Technologia materialowa (5)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (21)
Technologie sieciowe (6)
Telekomunikacja (4)
Transport (3)
Zasoby morza i rybolówstwo (11)
Zatrudnienie (11)
Zrównoważony rozwój (6)
Zywnosc (31)

Język

Deutsch (40)
English (220)
Español (40)
Français (45)
Italiano (40)
Polski (40)

Advanced search

Results 1 - 10 of 425
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
CHAARM project or the research devoted to prevent AIDS
Data rozpoczęcia: 2010-01-11
Co-funded by the European Commission under the 7th Framework Programme (FP7) for Research and Technological Development, CHAARM project (Combined Highly Active Anti-Retroviral Microbicides) aims to further develop the research on microbides as a promising system to reduce a pe...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 120511
Last updated on: 2010-01-13
Genetic studies and MRI scans shed light on low back pain
By delving into the mysteries of low back pain, scientists have identified three genes linked to chronic back pain and proposed the order in which pathological changes to the spine lead to low back pain.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129651
Last updated on: 2018-07-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Studi genetici e scansioni MRI fanno luce sulla lombalgia
Esplorando i misteri della lombalgia, gli scienziati hanno identificato tre geni connessi al mal di schiena cronico e hanno proposto l’ordine in cui le alterazioni patologiche alla spina dorsale portano alla lombalgia.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129651
Last updated on: 2018-07-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des études génétiques et des IRM apportent un éclairage sur la lombalgie
En se plongeant dans les mystères de la lombalgie, les scientifiques ont identifié trois gènes liés à la douleur chronique du dos et proposé l’ordre dans lequel des changements pathologiques de la colonne vertébrale conduisent à la lombalgie.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129651
Last updated on: 2018-07-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Estudios genéticos y exámenes médicos con imágenes de resonancia magnética arrojan luz sobre el dolor lumbar
Al ahondar en el rompecabezas del dolor lumbar, unos científicos han identificado tres genes relacionados con el dolor lumbar crónico y han expuesto el orden a través del cual cambios patológicos en la columna vertebral conducen a la aparición de dolor lumbar.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129651
Last updated on: 2018-07-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Genetische Studien und MRT-Untersuchungen geben Aufschluss über Kreuzschmerzen
Wissenschaftler haben sich mit den Geheimnissen von Rückenschmerzen befasst und auf diese Weise drei Gene identifiziert, die mit chronischen Rückenschmerzen verbunden sind. Sie haben die Abfolge vorgeschlagen, in der pathologische Veränderungen an der Wirbelsäule zu Rückenschm...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129651
Last updated on: 2018-07-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Badania genetyczne i rezonans magnetyczny pozwalają zrozumieć przyczyny bólu części lędźwiowej kręgosłupa
Zgłębiając tajemnice powstawania bólu okolicy lędźwiowej, naukowcy wyodrębnili trzy geny związane z przewlekłym bólem kręgosłupa, a ponadto przedstawili prawdopodobny schemat następowania po sobie zmian patologicznych w kręgosłupie, które w rezultacie powodują ten rodzaj bólu.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129651
Last updated on: 2018-07-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-11-24, Data zakończenia: 2016-11-24
The EU-funded RARE-BESTPRACTICES project will hold its final conference in Rome, Italy, on 24 November 2016.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 143421
Last updated on: 2016-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-11-24, Data zakończenia: 2016-11-24
Die Abschlusskonferenz des EU-geförderten Projekts RARE-BESTPRACTICES wird am 24. November 2016 in Rom stattfinden.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 143421
Last updated on: 2016-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-11-24, Data zakończenia: 2016-11-24
Il progetto RARE-BESTPRACTICES, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale a Roma, Italia, il 24 novembre 2016.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 143421
Last updated on: 2016-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-08-18
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę